Doanh nghiệp tại Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN MAI DUNG

Mã số thuế: 3801272547 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Dung
Địa chỉ: Tổ 6, Ấp 1, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN MINH THẮNG

Mã số thuế: 3801253590 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Thắng
Địa chỉ: Tổ 7, ấp 1, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI TRẦN THỊ NHOAN

Mã số thuế: 3801252413 - Đại diện pháp luật: TRẦN THỊ NHOAN
Địa chỉ: Tổ 2, Ấp 5, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH SƠN STONE GROUP

Mã số thuế: 3801249548 - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Anh
Địa chỉ: Tổ 4, Ấp 3, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH PHƯỚC CITY

Mã số thuế: 3801248978 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Sáu
Địa chỉ: Tổ 7, Ấp 1, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH ĐĂNG PHÁT

Mã số thuế: 3801218204 - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Anh
Địa chỉ: ấp 2, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG HÙNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 3801196952 - Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Khanh
Địa chỉ: Tổ 6, ấp 3, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI UY DŨNG

Mã số thuế: 3801196286 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thuyên
Địa chỉ: ấp 3, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DUY PHÁT

Mã số thuế: 3801193937 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dũng
Địa chỉ: ấp 2, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM NÔNG

Mã số thuế: 3801193373 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Kim Dung
Địa chỉ: Quốc lộ 14, Tổ 1, ấp 5, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

HỢP TÁC XÃ CÂY ĂN TRÁI MINH THẮNG

Mã số thuế: 3801182981 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Tài
Địa chỉ: Tổ 2, âp 4, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHƠN THÀNH LAND

Mã số thuế: 3801173779 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Châu
Địa chỉ: ấp 5, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 3801170489 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiếng
Địa chỉ: Tổ 3, ấp 7, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN PHÁT BP

Mã số thuế: 3801163636 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Bích Thủy
Địa chỉ: Tổ 3, ấp 1, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI ĐẠT TOÀN

Mã số thuế: 3801162128 - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Kỳ
Địa chỉ: Tổ 7, ấp 1, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN PHÚC

Mã số thuế: 3801150154 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Đạt
Địa chỉ: ấp 2, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CÔNG TY TNHH TRÚC NHƯ LONG

Mã số thuế: 3801140861 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Long
Địa chỉ: Thửa số 63, Bản đồ số 25, ấp 1, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TUẤN KIỆT

Mã số thuế: 3801136664 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Kiên
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 4, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NGỌC GIA BẢO

Mã số thuế: 3801126031 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Niềm
Địa chỉ: Số nhà 16, Tổ 1, ấp 2, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỌNG TÍNH

Mã số thuế: 3801075154 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Xi
Địa chỉ: ấp 5, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN THIÊN

Mã số thuế: 3800662142 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Chí
Địa chỉ: ấp 1, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

TRƯỜNG MẦM NON MINH THẮNG

Mã số thuế: 3800616876 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 4, Xã minh Thắng, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MINH THẮNG

Mã số thuế: 3800616587 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 4, Xã MInh Thắng, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH THẮNG

Mã số thuế: 3800585473 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 1, Xã Minh Thắng, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

TRƯỜNG MẦM NON MINH THẮNG

Mã số thuế: 3800581366 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 4, Xã Minh Thắng, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP - BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG SONG PHƯƠNG

Mã số thuế: 3800431836 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phước
Địa chỉ: Số 35, tổ 3, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

UBND XÃ MINH THẮNG

Mã số thuế: 3800285159 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Minh
Địa chỉ: Minh Thắng, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước