Doanh nghiệp tại Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT HÒA THUẬN

Mã số thuế: 3703118120 - Đại diện pháp luật: Sú Thế Anh
Địa chỉ: Thửa đất số 178, Tờ bản đồ số 4, Khu Phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI WICKER

Mã số thuế: 3703096741 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Phương
Địa chỉ: 269 Khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM NGỌC NHI

Mã số thuế: 3703096357 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Địa chỉ: Số 12, đường ĐT 747, Khu phố Cây Tràm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Mã số thuế: 3703093099 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Thửa đất số 403, tờ bản đồ số 7, đường Thạnh Phước 27, tổ 3, khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ LÊ PHƯƠNG HÙNG

Mã số thuế: 3703089945 - Đại diện pháp luật: Lê Phương Hùng
Địa chỉ: Thửa đất số 789, tờ bản đồ số 9, đường ĐT 747, tổ 1, khu phố Cây Da, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ NGUYỄN VĂN GA

Mã số thuế: 3703089977 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ga
Địa chỉ: Thửa đất số 156, tờ bản đồ số 4, hẻm 02, đường Nguyễn Thị Tốt, tổ 3, khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ TRẦN THỊ THANH HOA

Mã số thuế: 3703089423 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Hoa
Địa chỉ: Thửa đất số 373, tờ bản đồ số 7, đường Thạnh Phước 27, tổ 3, khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH VÕ VĂN ĐĂNG

Mã số thuế: 3703074297 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Đăng
Địa chỉ: Thửa đất số 764, Tờ bản đồ số 6, Đường ĐT747, Khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH T - MARIE

Mã số thuế: 3703066560 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy Tiên
Địa chỉ: Số 205 Đường DT747, Khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

DNTN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ TÁM BỜ

Mã số thuế: 3703062679 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phấn
Địa chỉ: Thửa đất số 911, 912, Tờ bản đồ số 6, Đường Cây Chàm, Tổ 2, Khu phố 3, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ NHẬT TIẾN

Mã số thuế: 3703049903 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Út
Địa chỉ: Thửa đất số 1485, 1486, tờ bản đồ số 09, đường ĐT 747, tổ 3, khu phố Cây Da, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH NGŨ KIM VĨNH LỢI

Mã số thuế: 3703048628 - Đại diện pháp luật: Lý Hoàng Luân
Địa chỉ: Thửa đất 628, Tờ bản đồ số 7, đường ĐT 747A Khu Phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH KHU NHÀ Ở ĐÔ THỊ MỸ LAN

Mã số thuế: 3703045539 - Đại diện pháp luật: Từ Thị Mỹ Lan
Địa chỉ: Thửa đất số 771, 503, 505, 506, tờ bản đồ số 5, đường Gò Trắc, tổ 4, khu phố Cây Da, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH MỘC DŨNG THƯ

Mã số thuế: 3703042471 - Đại diện pháp luật: Trương Võ Anh Thư
Địa chỉ: Thửa đất số 366, tờ bản đồ số 7, Đường DT 747, Khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT

Mã số thuế: 3703039359 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ánh Tuyết
Địa chỉ: Thửa đất số 364, tờ bản đồ 7, đường ĐT 747, tổ 1, khu phố Tân Long, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ THI CÔNG SÂN VƯỜN XANH

Mã số thuế: 3703039172 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hoàn
Địa chỉ: Thửa Đất Số 400,Tờ Bản Đồ Số 09 ,Đường ĐT747,Khu Phố Cây Da, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ PHÙNG HIẾU ĐỨC

Mã số thuế: 3703039126 - Đại diện pháp luật: Phùng Hiếu Đức
Địa chỉ: Số 79, đường ĐT 747, tổ 3, khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ LÊ HOÀNG ANH

Mã số thuế: 3703035354 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Anh
Địa chỉ: Số 54, đường ĐT 747, tổ 1, khu phố Dư Khánh, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐẶNG LÊ

Mã số thuế: 3703034230 - Đại diện pháp luật: Lại Thị Thu Quỳnh
Địa chỉ: Thửa đất số 161, 505, tờ bản đồ số 3, Đường Đồi DX10, Khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ NGUYỄN VĂN MƯỜI

Mã số thuế: 3703033702 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mười
Địa chỉ: Số 24, đường ĐT 747, tổ 4, khu phố Dư Khánh, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ THẢO LOAN

Mã số thuế: 3703022972 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số nhà 63, đường ĐT 747, tổ 3, khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH MAYTIME

Mã số thuế: 3703002006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Loan
Địa chỉ: Số 09 đường ĐT747, Khu phố Dư Khánh, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH MTV AN PHÚC THỊNH BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702999596 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Phúc
Địa chỉ: Số 33 Đường ĐT747, khu phố Cây da, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ KIM NGÂN

Mã số thuế: 3702994615 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Huệ
Địa chỉ: Thửa đất số 13, Tờ bản đồ số 10, Đường Tân Lương, Tổ 1, Khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ THÀNH ĐƯỢC

Mã số thuế: 3702993562 - Đại diện pháp luật: Võ Thành Được
Địa chỉ: Thửa đất số 1506, tờ bản đồ số 09, đường D2, tổ 1, Khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ HÀ TÙNG

Mã số thuế: 3702991614 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khoản
Địa chỉ: Thửa đất số 715, tờ bản đồ số 12,đường ĐT 747, tổ 1, khu phố Dư Khánh, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH CNC GO1

Mã số thuế: 3702990346 - Đại diện pháp luật: Chung Văn Quyết
Địa chỉ: Thửa đất số 1957, Tờ bản đồ số 9, Đường Gò Trắc, Tổ 4, Khu phố Cây Da, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ HỒNG CHÂU

Mã số thuế: 3702987551 - Đại diện pháp luật: Trương Hồng Châu
Địa chỉ: Thửa đất số 894, tờ bản đồ số 11, tổ 1, khu phố Dư Khánh, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 3702986237 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Lưu
Địa chỉ: Số 110, Khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH MTV NAM PHƯỚC PHÁT

Mã số thuế: 3702982842 - Đại diện pháp luật: Hồ Bảo Trung
Địa chỉ: Thửa đất số 402 tờ bản đồ 3, Khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỒNG HƯNG HM

Mã số thuế: 3702982627 - Đại diện pháp luật: Phan Bá Hoài
Địa chỉ: Thửa đất số 532,Tờ bản đồ số 10, Tổ 2, Khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG MINH HSA

Mã số thuế: 3702972435 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hoan
Địa chỉ: Số 02, Tổ 3, Khu Phố Cây Da, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH GỖ MINH QUANG

Mã số thuế: 3702965999 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Loan
Địa chỉ: Thửa đất số 502, tờ bản đồ số 3, khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH DV TM MINH TUYẾT

Mã số thuế: 3702953062 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN TRÍ THÔNG
Địa chỉ: Số 207, khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH HIỆU ỨNG KHÓI LỬA THỊNH AN

Mã số thuế: 3702947319 - Đại diện pháp luật: Chu Duy Hưng
Địa chỉ: Số 207, khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH TM SX BẢO ĐẠT

Mã số thuế: 3702936821 - Đại diện pháp luật: TRẦN VĂN HỒNG
Địa chỉ: Thửa đất số 35, tờ bản đồ số 14, khu phố Dư Khánh, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GỖ QUỐC SƠN

Mã số thuế: 3702932062 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Thửa đất số 131, tờ bản đồ số 04, khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUANG HUY

Mã số thuế: 3702928443 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Cháng
Địa chỉ: Thửa đất số 388, tờ bản đồ số 3, Khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH PDL SERVICE VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702923477 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bân
Địa chỉ: Thửa đất số 35, 36, Tờ bản đồ số 4, Khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 3702921649 - Đại diện pháp luật: Lưu Quang Đạt
Địa chỉ: Thửa đất 414, Tờ bản đồ 4, Khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ LỘC

Mã số thuế: 3702916656 - Đại diện pháp luật: Bùi Hữu Lộc
Địa chỉ: Số 57, Khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHÚ THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 3702911859 - Đại diện pháp luật: Ðinh Thị Thúy
Địa chỉ: Số 269, Khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HIÊN VĨ

Mã số thuế: 3702909338 - Đại diện pháp luật: Ðặng Thị Kim Kiều
Địa chỉ: Thửa đất số 510, tờ bản đồ số 7, tổ 3, Khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

DNTN CÀ PHÊ HỒNG NGỌC

Mã số thuế: 3702909313 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thửa đất số 126,145,885, Tờ bản đồ số 9, Khu Phố Cây Da, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH QPP WOOD

Mã số thuế: 3702908366 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Quân
Địa chỉ: Thửa đất số 309, tờ bản đồ số 4, Khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TÂN CẢNG THẠNH PHƯỚC

Mã số thuế: 3702903706 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Dương
Địa chỉ: Số 207, đường ĐT 747A, Khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ SÂN VƯỜN CÁT PHƯỢNG

Mã số thuế: 3702902131 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Hồng Nga
Địa chỉ: Số 11, Khu phố Dư Khánh, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH SX TM DỊCH VỤ THIÊN SƠN

Mã số thuế: 3702895163 - Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Sơn
Địa chỉ: Số 23, Tổ 4, Khu Phố Dư Khánh, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI KC

Mã số thuế: 3702890912 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Phước Như
Địa chỉ: Số 35, Khu phố Cây Da, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ZERO

Mã số thuế: 3702890895 - Đại diện pháp luật: Trương Tấn Phát
Địa chỉ: Thửa 1318, tờ bản đồ số 9, Khu phố Cây Da, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương