Doanh nghiệp tại Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH MẠNH LAN TRAVEL

Mã số thuế: 4101625982 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH CÙ LAO XANH TOURIST

Mã số thuế: 4101625252 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thân
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG THẢO NGUYÊN CÙ LAO XANH

Mã số thuế: 4101617205 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Dương
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH LÀNG NƯỚNG CÙ LAO

Mã số thuế: 4101570412 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH DU LỊCH CÙ LAO XANH

Mã số thuế: 4101559673 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Vị
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

CÔNG TY CỔ PHẦN CÙ LAO XANH TOURISM

Mã số thuế: 4101545624 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lộc
Địa chỉ: Tổ 7, thôn Trung, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

CÔNG TY TNHH CÙ LAO XANH TRAVEL

Mã số thuế: 4101511512 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Toàn
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

UNT_THUẾ NHÀ ĐẤT XÃ NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 4101506262 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hải
Địa chỉ: Xã Nhơn Châu, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 4101494458 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Đình Bức
Địa chỉ: Nhà văn hóa Thôn Đông, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

UNT_BƯU ĐIỆN XÃ NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 4101475381 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Nhơn Châu, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

UNT_UBND XÃ NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 4101385184 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

TRƯỜNG MẪU GIÁO CÔNG LẬP XÃ NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 4101078673 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Huệ
Địa chỉ: Nhơn Châu, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

TRƯỜNG THCS NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 4100923305 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tây, xã Nhơn Châu, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

UBND XÃ NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 4100293452 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định