Doanh nghiệp tại Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ATP ASIA

Mã số thuế: 2301229559 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tập
Địa chỉ: Thôn Đồng Nhân, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TIẾN ĐẠT VINA

Mã số thuế: 2301226660 - Đại diện pháp luật: LƯU VĂN THỰC
Địa chỉ: Thôn Yên Hậu, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH ZOI HAIR VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301224624 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Đức
Địa chỉ: Thôn Yên Tân, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂM ĐỨC

Mã số thuế: 2301218275 - Đại diện pháp luật: Đồng Thị Báu
Địa chỉ: Số 68, Đường 286, Thôn Yên Tân, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH VIỆT HOÀNG YP

Mã số thuế: 2301218010 - Đại diện pháp luật: Kiều Thị Thu Hà
Địa chỉ: Thôn Yên Hậu, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH HHA VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301212724 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hạnh
Địa chỉ: Thôn Yên Vỹ, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HẬU PHƯƠNG

Mã số thuế: 2301202596 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hậu; Đỗ Thị Hậu
Địa chỉ: thôn Yên Vỹ, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH LED GROUP

Mã số thuế: 2301197272 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Yên Vĩ, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT BẮC NINH

Mã số thuế: 2301195444 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Yên Tân, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH VINH PHÁT VINA

Mã số thuế: 2301183738 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Vinh
Địa chỉ: Thôn Yên Hậu, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 2HT KINH BẮC

Mã số thuế: 2301170619 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Hiền
Địa chỉ: Thôn Đồng Nhân, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN VŨ

Mã số thuế: 2301168384 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Vũ
Địa chỉ: Thôn Diên Lộc, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LINH LAM PROMAX

Mã số thuế: 2301165954 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đạt
Địa chỉ: Xóm Đình, Thôn Yên Vỹ, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & SẢN XUẤT MP

Mã số thuế: 2301152634 - Đại diện pháp luật: Kiều Trọng Thông
Địa chỉ: Đường 286, Thôn Yên Tân, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG ĐỨC LONG

Mã số thuế: 2301138830 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuật
Địa chỉ: Thôn Yên Vỹ, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH ĐỨC CƯỜNG VINA

Mã số thuế: 2301125091 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Địa chỉ: Thôn Yên Vỹ, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

HỢP TÁC XÃ THUỶ SẢN HƯỜNG LƯỢNG

Mã số thuế: 2301106444 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Lượng
Địa chỉ: thôn Đồng Nhân, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 2301105909 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thành
Địa chỉ: Đường 286, Thôn Yên Hậu, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ PANDA

Mã số thuế: 2301105680 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thạc Tiến
Địa chỉ: Đường 286, Thôn Yên Hậu, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH T&M KOREA

Mã số thuế: 2301100851 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Thành
Địa chỉ: đường 286 thôn Yên Tân, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG HÓA VÀ MỸ NGHỆ TOCA

Mã số thuế: 2301095658 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Liễu
Địa chỉ: Xóm Đông, thôn Yên Vỹ, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG CENVI

Mã số thuế: 2301086170 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiến
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Chiến, Thôn Yên Hậu, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐHA

Mã số thuế: 2301055260 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Kỳ
Địa chỉ: Thôn Yên Hậu, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 358

Mã số thuế: 2301032633 - Đại diện pháp luật: Dương Thanh Ngà
Địa chỉ: Thôn Yên Tân, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH HDH VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301020518 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hướng
Địa chỉ: Thôn yên Hậu, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIỆT HÀN

Mã số thuế: 2301016455 - Đại diện pháp luật: Đinh Hồng Giang
Địa chỉ: Thôn Yên Hậu, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH DT VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300954392 - Đại diện pháp luật: Lê Hải Thịnh
Địa chỉ: Thôn Diên Lộc (NR Lê Hải Cường), Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 2300949723 - Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Khang
Địa chỉ: NR ông Đỗ ĐứC CườNG, Đường 286, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN YÊN PHONG

Mã số thuế: 2300897673 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Tiệp
Địa chỉ: Đường 286 (NR Trần Đình Tĩnh), Thôn Yên Tân, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH BẢO TÍN ĐỨC ANH

Mã số thuế: 2300894048 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Ngọc
Địa chỉ: Đường 286 (NR Kiều Thị Doan), thôn Yên Tân, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TOÀN ĐẠT

Mã số thuế: 2300784648 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hội
Địa chỉ: Đường 286, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI YÊN BÌNH

Mã số thuế: 2300743835 - Đại diện pháp luật: Lưu Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn Yên Hậu, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

TRƯỜNG MẦM NON HOÀ TIẾN

Mã số thuế: 2300493536 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ân
Địa chỉ: Thôn Yên Vỹ, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 568

Mã số thuế: 2300322386 - Đại diện pháp luật: Kiều Minh Chinh
Địa chỉ: Thôn Yên Tân, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH

Mã số thuế: 2300317837 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Hiếu
Địa chỉ: Thôn Yên Hậu, Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh