Doanh nghiệp tại Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TÓC CÁT LIÊN ĐĂNG

Mã số thuế: 2301245494 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thanh
Địa chỉ: Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH MOPI HAIR VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301245293 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Ngọc
Địa chỉ: Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH JOTUN HAIR VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301243867 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mến
Địa chỉ: Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH CHILI HAIR

Mã số thuế: 2301242373 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Hải
Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH LOVE HAIR VIET NAM

Mã số thuế: 2301240979 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thương
Địa chỉ: Đường 295, thôn Phú Đức, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ACE BẮC NINH

Mã số thuế: 2301240866 - Đại diện pháp luật: Mẫn Thị Lan
Địa chỉ: Thôn Trung Ban, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH TÓC TẬP DIỆP VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301240785 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diệp
Địa chỉ: Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SHINY HAIR

Mã số thuế: 2301240672 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huân
Địa chỉ: Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

DNTN NHẬT MINH HOÀNG NAM

Mã số thuế: 2301240697 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Thọ Khê, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GOLDEN HAIR

Mã số thuế: 2301240721 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiên
Địa chỉ: Thôn Thọ Khê, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH TẢN HAIR

Mã số thuế: 2301238698 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Luyện
Địa chỉ: Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH M&H HAIR VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301238514 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH LP HAIR VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301238465 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Lâm
Địa chỉ: Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH DH HAIR VN

Mã số thuế: 2301238497 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Điện
Địa chỉ: Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VQ

Mã số thuế: 2301238320 - Đại diện pháp luật: Tạ Xuân Ba
Địa chỉ: Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH AONE HAIR VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301238070 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Duyên
Địa chỉ: Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC AN KINH BẮC

Mã số thuế: 2301238088 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phúc
Địa chỉ: Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH TENDA HAIR PRODUCTS

Mã số thuế: 2301237983 - Đại diện pháp luật: Mẫn Văn Hải
Địa chỉ: Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SMILE HAIR

Mã số thuế: 2301237831 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HP HAIR

Mã số thuế: 2301237750 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH HAIRVIETNAM FACTORY

Mã số thuế: 2301237119 - Đại diện pháp luật: Tạ Xuân Tú
Địa chỉ: Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH VIETHAIR

Mã số thuế: 2301236108 - Đại diện pháp luật: Tạ Xuân Hùng
Địa chỉ: Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH LT HAIR

Mã số thuế: 2301235591 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT GỖ PHÚC HƯNG

Mã số thuế: 2301234527 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Loan
Địa chỉ: Lô E24 - Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SAHA HAIR

Mã số thuế: 2301234083 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH BIRMAN HAIR

Mã số thuế: 2301233146 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN HÙNG
Địa chỉ: Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH DOANH THU - HAIR VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301232992 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Doanh
Địa chỉ: Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH DA HAIR VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301233001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Đức Anh
Địa chỉ: Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH KTN METAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301232784 - Đại diện pháp luật: Nakamura Koji
Địa chỉ: Lô G1-6, G1-7 Cụm Công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH KCHI HAIR

Mã số thuế: 2301232463 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Anh
Địa chỉ: Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH TC HUMAN HAIR VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301232431 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyên
Địa chỉ: Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH LATA HAIR VIET NAM

Mã số thuế: 2301231773 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Dư
Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH HAIR FORTUNE

Mã số thuế: 2301231300 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Anh
Địa chỉ: Thọ Khê, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH TIẾN ĐẠT TÓC ĐẸP SỐ 1 VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301230755 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Như Tuyến
Địa chỉ: Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH ANIKA HAIR

Mã số thuế: 2301229693 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Anh
Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH AN HAIR

Mã số thuế: 2301229407 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐỨC DŨNG
Địa chỉ: Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH DANKA HAIR VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301228562 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN QUANG
Địa chỉ: Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI T&A WIN HAIR

Mã số thuế: 2301226999 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyến
Địa chỉ: Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH NL HAIR STYLE FACTORY VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301226269 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hồng Ninh
Địa chỉ: Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH NAR HAIR

Mã số thuế: 2301225593 - Đại diện pháp luật: TẠ XUÂN LẬP
Địa chỉ: Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH QUEEN OF HAIR VIET NAM

Mã số thuế: 2301225240 - Đại diện pháp luật: ĐỖ THỊ VÂN
Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH FLORA - HAIR

Mã số thuế: 2301224247 - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Doanh
Địa chỉ: Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH QUYÊN HAIR VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301223613 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH TÓC Á ĐÔNG

Mã số thuế: 2301223525 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Cơ
Địa chỉ: Thửa đất số 10, Tờ bản đồ số 1, Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH APPLE HAIR

Mã số thuế: 2301223275 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SKYHAIRS

Mã số thuế: 2301222497 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đắc
Địa chỉ: Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH HAIRSTYLIST FACTORY

Mã số thuế: 2301221479 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Cải
Địa chỉ: Thửa đất số 10, Tờ bản đồ số 1, Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XNK HỒNG PHÚC

Mã số thuế: 2301221408 - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Hồng
Địa chỉ: Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH BECK HAIR

Mã số thuế: 2301221052 - Đại diện pháp luật: ĐỖ VĂN THỊNH
Địa chỉ: Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VINHAIR

Mã số thuế: 2301220845 - Đại diện pháp luật: Đỗ Tiến Diện
Địa chỉ: Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh