Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH NGUYỄN

Mã số thuế: 1900609653 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hấu
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, ấp An Khoa, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THANH TUẤN

Mã số thuế: 1900598867 - Đại diện pháp luật: Đào Thanh Tuấn
Địa chỉ: ấp Bình Minh, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THIỆN TÂM HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900595707 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Khanh
Địa chỉ: ấp An Khoa, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÙNG GIÀU BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900583980 - Đại diện pháp luật: Trương Ngọc Giàu
Địa chỉ: 67 ấp 14, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NƯỚC ĐÁ NGỌC CHÂU

Mã số thuế: 1900581863 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tửng
Địa chỉ: ấp 14, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỦY SẢN TÍN ĐẠT

Mã số thuế: 1900574873 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hiền
Địa chỉ: ấp 14, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CỪ TRÀM THANH HẢI

Mã số thuế: 1900572869 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hải
Địa chỉ: Số 37, ấp An Khoa, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRIỆU NHI

Mã số thuế: 1900572675 - Đại diện pháp luật: Phan Minh Triệu
Địa chỉ: ấp An Khoa, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LƯU HỒNG TƯƠI

Mã số thuế: 1900571294 - Đại diện pháp luật: Lưu Hồng Tươi
Địa chỉ: Số 26 Quốc lộ 1A, ấp An Khoa, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI TOÀN THẮNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900566960 - Đại diện pháp luật: Đinh Thanh Toàn
Địa chỉ: Số 273 ấp An Khoa, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỪ TRÀM VIỆT HÙNG

Mã số thuế: 1900566128 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Hùng
Địa chỉ: Số 083 ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGỌC TRÂN TOÀN

Mã số thuế: 1900566086 - Đại diện pháp luật: Tạ Minh Toàn
Địa chỉ: ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM VÂN SƠN

Mã số thuế: 1900564642 - Đại diện pháp luật: Dương Thành Sơn
Địa chỉ: ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VI THÀNH VĨ

Mã số thuế: 1900527129 - Đại diện pháp luật: Ngô Tùng Chơn
Địa chỉ: Số 74, Quốc lộ 1A, ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MÁY NÔNG NGHIỆP VINH QUANG

Mã số thuế: 1900463570 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh Quang
Địa chỉ: 006, ấp An Khoa, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ĐẶNG GIA

Mã số thuế: 1900453452 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Tố
Địa chỉ: Số 339, ấp 14, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH GIANG

Mã số thuế: 1900451328 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Giang
Địa chỉ: ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN SANG YI - VN

Mã số thuế: 1900450652 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bé
Địa chỉ: Số 333, Quốc Lộ 1A, ấp 14, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DNTN HỮU TÂM

Mã số thuế: 1900442595 - Đại diện pháp luật: Mã Hữu Tâm
Địa chỉ: ấp 14, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH MỸ A

Mã số thuế: 1900416725 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Xóm Lớn B, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH TOÀN

Mã số thuế: 1900401687 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Lành
Địa chỉ: ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUỶ SẢN BA THAO

Mã số thuế: 1900400891 - Đại diện pháp luật: Tạ Hữu Nghĩa
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, ấp 14, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN THÚY NGÂN

Mã số thuế: 1900331359 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thúy Ngân
Địa chỉ: ấp 14, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGÂN ĐẠT

Mã số thuế: 1900360310 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mai Linh
Địa chỉ: ấp 14, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG THANH

Mã số thuế: 1900354772 - Đại diện pháp luật: Đào Phương Thanh
Địa chỉ: Số 74 Quốc Lộ 1A, ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ NGHỆ SINH HÓA ĐỨC PHÚC

Mã số thuế: 1900351066 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thành
Địa chỉ: ấp 14, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAI DŨNG

Mã số thuế: 1900348391 - Đại diện pháp luật: Mai Hùng Dũng
Địa chỉ: 192, ấp Bình Minh, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VĨNH MỸ

Mã số thuế: 1900292607 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Phương Kim
Địa chỉ: 129B/2 ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂY ĐÔ

Mã số thuế: 1900263099 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Tào
Địa chỉ: 252/2 Quốc Lộ IA, ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH CƯỜNG BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900258934 - Đại diện pháp luật: Lâm Minh Cường
Địa chỉ: 247 ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC VINH

Mã số thuế: 1900176791 - Đại diện pháp luật: Lâm Lê Thanh Vinh
Địa chỉ: ấp An Khoa, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG SƠN

Mã số thuế: 1900174071 - Đại diện pháp luật: Lý Hồng Sơn
Địa chỉ: 139 ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĨNH PHƯỚC

Mã số thuế: 1900172701 - Đại diện pháp luật: Lai Nam Hùng
Địa chỉ: 395, Quốc Lộ 1A, ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900129696 - Đại diện pháp luật: Phan Hồng Thái
Địa chỉ: Km 2195, Quốc Lộ 1A, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu