Doanh nghiệp tại Xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU ƯƠM MẦM

Mã số thuế: 4700290213 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thùy Anh
Địa chỉ: Số 326, Đường Nguyễn Văn Tố, Xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

DNTN LA QUÂN KHÁNH ĐẠT

Mã số thuế: 4700289176 - Đại diện pháp luật: La Văn Quân
Địa chỉ: Thôn 5 Đội Thân, Xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH HOA NAM KB

Mã số thuế: 4700287517 - Đại diện pháp luật: Đinh Công Tiến
Địa chỉ: Thôn Nam Đội Thân, Xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NÚI VÀNG

Mã số thuế: 4700287066 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Bích Ngọc
Địa chỉ: Số nhà 205, Xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TUỆ LINH

Mã số thuế: 4700286231 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Hiển
Địa chỉ: Nà Nàng, Xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH ĐĂNG BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700283262 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Hường
Địa chỉ: Thôn Nam Đội Thân, Xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH NGỌC DŨNG BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700280744 - Đại diện pháp luật: Ngọc Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Nà Kẹn, Xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HÙNG TUYẾT

Mã số thuế: 4700278262 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn Nam đội thân, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ THANH NIÊN KHỞI LINH

Mã số thuế: 4700277685 - Đại diện pháp luật: Triệu Đình Khởi
Địa chỉ: Thôn Nà Vịt, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KIM NGÂN

Mã số thuế: 4700275991 - Đại diện pháp luật: Hà Thiêm Mận
Địa chỉ: Thôn Nam Đội Thân, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH ANH BK

Mã số thuế: 4700275575 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phước
Địa chỉ: Thôn Nam Đội Thân, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH 88 ICLAND

Mã số thuế: 4700272493 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Phú
Địa chỉ: Thôn Nà Nàng, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH LÂM BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700270961 - Đại diện pháp luật: Phan Huy Bình
Địa chỉ: Thôn Nà Thinh, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TIẾN VY

Mã số thuế: 4700269758 - Đại diện pháp luật: Giáp Thị Thanh
Địa chỉ: Số nhà 550, Thôn Nam Đội Thân, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỂ THAO VÌ SỰ PHÁT TRIỂN

Mã số thuế: 4700268338 - Đại diện pháp luật: Ngô Thanh Giang
Địa chỉ: Thôn Nà Làng, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN THÀNH

Mã số thuế: 4700267341 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Minh
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH ĐỨC BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700263788 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tú
Địa chỉ: Thôn Nà Nàng, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH TRƯƠNG ĐỨC

Mã số thuế: 4700262110 - Đại diện pháp luật: Trương Quốc Khánh
Địa chỉ: Thôn Nam Đội Thân, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700258026 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Km 5, Xã Nông Thượng, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY CURCUMIN BẮC HÀ

Mã số thuế: 4700257128 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hạnh
Địa chỉ: Thôn Nam Đội Thân, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

ĐỘI THUẾ XÃ NÔNG THƯỢNG

Mã số thuế: 4700236551 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Nông Thượng, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NÔNG THƯƠNG

Mã số thuế: 4700204895 - Đại diện pháp luật: Thân Văn Chinh
Địa chỉ: Thôn Nà Bản, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

TRƯỜNG MẦN NON NÔNG THƯỢNG

Mã số thuế: 4700204905 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ: Thôn Nà Bản, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC NÔNG THƯỢNG

Mã số thuế: 4700204888 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Phương
Địa chỉ: Thôn Nà Bản, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY CP DƯƠNG ANH THÁI BÌNH

Mã số thuế: 4700200918 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Nà Làng, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH NHIỆT CÔNG NGHIỆP HTL

Mã số thuế: 4700197359 - Đại diện pháp luật: Trịnh Đình Năng
Địa chỉ: Thôn Nam Đội Thân, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY CP BẮC BÌNH

Mã số thuế: 4700162490 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tạo
Địa chỉ: Thôn Nam Đội Thân, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Mã số thuế: 4700150142 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tập
Địa chỉ: Số nhà 240 đường Nguyễn Văn Tố, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM HẢI

Mã số thuế: 4700144692 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Oánh
Địa chỉ: SN 548, Thôn Nam Đội Thân, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700143730 - Đại diện pháp luật: Ngô Chí Thanh
Địa chỉ: Thôn Nam Đội Thân, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

UBND XÃ NÔNG THƯỢNG

Mã số thuế: 4700127760 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn