Doanh nghiệp tại Xã Phước Hoà, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT TERMINAL LINK NỘP HỘ THUẾ

Mã số thuế: 3500982021 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phước Hòa - Thị Xã Phú Mỹ - Bà Rịa __ Vũng Tàu, Xã Phước Hòa, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY LIÊN DOANH DỊCH VỤ CONTAINER QUỐC TẾ CẢNG SÀI GÒN-SSA (NỘP HỘ THUẾ)

Mã số thuế: 3500960109 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phước Hòa - Thị Xã Phú Mỹ - Bà Rịa __ Vũng Tàu, Xã Phước Hòa, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH BẢO NGỌC

Mã số thuế: 3500783146 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bảo
Địa chỉ: ấp Hải Sơn, Xã Phước Hoà, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu