Doanh nghiệp tại Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 3500340539 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lan
Địa chỉ: 304 Nguyễn Trãi, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2

Mã số thuế: 3500287324 - Đại diện pháp luật: Lê Văn An
Địa chỉ: 299/21 Cách mạng tháng tám, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Mã số thuế: 3500274558 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 137, đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG THỊ XÃ BÀ RỊA

Mã số thuế: 3500274491 - Đại diện pháp luật: Ubnd Thị Xã Bà Rịa
Địa chỉ: 137 đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Mã số thuế: 3500274519 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nguyễn Thanh Đằng, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

UBND PHƯỜNG PHƯỚC HIỆP

Mã số thuế: 3500274420 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Quang Tuyến
Địa chỉ: , Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA

Mã số thuế: 3500100167 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phạm Việt Nghĩa
Địa chỉ: Số 11 Huỳnh Ngọc Hay, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Mã số thuế: 3500287444 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lương Trai
Địa chỉ: Số 151 đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH ĐỨC LỢI

Mã số thuế: 3500164989 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lợi
Địa chỉ: Số 124 Nguyễn Thanh Đằng, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI

Mã số thuế: 3500101509 - Đại diện pháp luật: Lê Quỳnh Chi
Địa chỉ: Số 229 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu