Doanh nghiệp tại Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẢO NGỌC - HP

Mã số thuế: 0202181662 - Đại diện pháp luật: Cấn Thị Lành
Địa chỉ: Số 110 Phủ Thượng Đoạn, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SHAHACO

Mã số thuế: 0202180443 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
Địa chỉ: Số 36 Phương Lưu, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI H2T

Mã số thuế: 0202177715 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 599 Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YK

Mã số thuế: 0202177338 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải Yến
Địa chỉ: Số nhà 29 phụ 2 Ngõ 278 Đường Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI TOÀN NĂNG

Mã số thuế: 0202177070 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thuần Phác
Địa chỉ: Số 52 Đường Vòng Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ACTIVE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0202176750 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Anh
Địa chỉ: Phòng 302 tầng 3, toà nhà Lê Phạm, số 508 Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN XANH

Mã số thuế: 0202176101 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Hùng
Địa chỉ: Số 545 Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH LOGISTICS HD

Mã số thuế: 0202175242 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thoa
Địa chỉ: Số 337 Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THỊNH HƯNG

Mã số thuế: 0202174104 - Đại diện pháp luật: PHẠM VĂN HIỀN
Địa chỉ: Số 507 Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH TM VÀ XÂY DỰNG VINH SANG

Mã số thuế: 0202174087 - Đại diện pháp luật: LƯU THỊ THÚY
Địa chỉ: Số 7 T2 CT5 A3 Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH EHP

Mã số thuế: 0202173950 - Đại diện pháp luật: ĐẶNG THỊ HỒNG PHƯƠNG
Địa chỉ: Số 24/319 Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LOGISTICS BÌNH ĐẠT

Mã số thuế: 0202173220 - Đại diện pháp luật: ĐINH VĂN THIÊM
Địa chỉ: Số 35/89/36 Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT TƯ NAM SƠN

Mã số thuế: 0202170893 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 16B Ngõ 184 Đường Vòng Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ANH TUẤN HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0202170685 - Đại diện pháp luật: Bùi Anh Tuấn
Địa chỉ: Số 6/38/278 Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI BẢO

Mã số thuế: 0202169601 - Đại diện pháp luật: Phạm Sĩ Hưng
Địa chỉ: Số 11/63/278 Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TTM

Mã số thuế: 0202169023 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Tiệp
Địa chỉ: Số nhà 129, Tổ 40-C9, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TIẾP VẬN ĐẠI VIỆT

Mã số thuế: 0202167932 - Đại diện pháp luật: ĐINH VĂN VIỆT
Địa chỉ: Số 35/274 Ngô Quyền, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH GIA CÔNG KHUÔN MẪU HỒNG LỢI

Mã số thuế: 0202167749 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lượm
Địa chỉ: Số 2A/122 Phương Lưu, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 0202165188 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết
Địa chỉ: Số 11/45/39/278 Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DHN

Mã số thuế: 0202164610 - Đại diện pháp luật: Đặng Thế Đông
Địa chỉ: Phòng 207, số 452 Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT BX

Mã số thuế: 0202163222 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thủy
Địa chỉ: Số 7E4/613 Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN ĐẠI BÀNG LỬA

Mã số thuế: 0202162814 - Đại diện pháp luật: Lê Mạnh Cường
Địa chỉ: Phòng Số 1, Khu Văn Phòng 11 Phòng, Số 341 Đường Đà Nẵng,, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ TÂN NAM PHONG

Mã số thuế: 0202162130 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THÀNH NAM
Địa chỉ: Số 17/95 Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ TRANG ANH

Mã số thuế: 0202162099 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khánh
Địa chỉ: Số nhà 18 tầng 1 cầu thang 5 Khu tập thể A6, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHÂN PHỐI CÔNG NGHỆ CAO HTD

Mã số thuế: 0202161578 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng Thanh
Địa chỉ: Số 511 Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS SHT

Mã số thuế: 0202160197 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Trung
Địa chỉ: Số 12/508 Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BIO KING 1

Mã số thuế: 0202159995 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Bách
Địa chỉ: 87 Van Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS TST

Mã số thuế: 0202158173 - Đại diện pháp luật: Đặng Thế Thi
Địa chỉ: P.405 số 282 đường Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI SAO VIỆT

Mã số thuế: 0202157564 - Đại diện pháp luật: PHAN BÁ LƯƠNG
Địa chỉ: Số 28/38/278 Đường Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VSO

Mã số thuế: 0202156320 - Đại diện pháp luật: Đậu Thị Hường
Địa chỉ: Phòng 522, tầng 5 , tòa nhà Sơn Hải, số 452 Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHÚC HẢI BÌNH

Mã số thuế: 0202155768 - Đại diện pháp luật: Mạc Như Bão
Địa chỉ: Số 29/56 Phương Lưu, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH NHD 416

Mã số thuế: 0202155849 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Dương
Địa chỉ: Số 563 Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀNG HẢI AN PHÁT

Mã số thuế: 0202155662 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Hưng
Địa chỉ: Số 38/63/36 Đường Vòng Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XUẤT NHẬP KHẨU LÊ SƠN

Mã số thuế: 0202155253 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Sơn
Địa chỉ: Số 40/585 đường Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI MINH TÂM

Mã số thuế: 0202153552 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Địa chỉ: Số 210 Ngô Quyền, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH LOGISTICS HỒNG PHÚC HT

Mã số thuế: 0202153369 - Đại diện pháp luật: Lương Minh Hà
Địa chỉ: Số 32/8/56 Phương Lưu, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG CONTAINER

Mã số thuế: 0202152238 - Đại diện pháp luật: Lương Trung Sơn
Địa chỉ: Số nhà 42/163 Phương Lưu, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU TÂN PHÚ

Mã số thuế: 0202152213 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Số 15A lô 3 ngõ 317C đường Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MINH KHANG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0202151611 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Huy
Địa chỉ: 4E11/583 đường Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NEW HOPE

Mã số thuế: 0202150921 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Sơn
Địa chỉ: Số 383 Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI DU LỊCH SƠN ĐÀO

Mã số thuế: 0202149789 - Đại diện pháp luật: Đào Đắc Sơn
Địa chỉ: Số 66 C9 E240 Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN SAO HỎA

Mã số thuế: 0202148633 - Đại diện pháp luật: PHẠM VĂN HOÀN
Địa chỉ: Số 2 Đường vòng Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0202148094 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Nho; Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Phòng 526, tầng 5 Toà nhà Sơn Hải, số 452 Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SXKD TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 0202147943 - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Hiệp
Địa chỉ: Số 7/39/278 Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢU THANH BÌNH

Mã số thuế: 0202146499 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tịnh
Địa chỉ: Số nhà 3 CT1 A2 Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XÂY DỰNG LÊ GIA

Mã số thuế: 0202135352 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Nam
Địa chỉ: Khuôn viên A9 CT5 Tổ dân cư số 5 Mới, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LƯƠNG GIA

Mã số thuế: 0202134140 - Đại diện pháp luật: Lương Xuân Quý
Địa chỉ: Số 9/2/321 Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH NHỰA CÔNG NGHIỆP TÂN VŨ

Mã số thuế: 0202132520 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thế Vinh
Địa chỉ: Số 17/2/278 Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG NHI

Mã số thuế: 0202132048 - Đại diện pháp luật: Tô Thị Quỳnh
Địa chỉ: Số 1/3/105/9/278 Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC TUỆ MINH

Mã số thuế: 0202132062 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Đạt
Địa chỉ: Số 16/38/278 Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng