Doanh nghiệp tại Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU AKP

Mã số thuế: 0202172890 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Khanh
Địa chỉ: Cầu Trại Cá (nhà ông Vũ Minh Tiệp), Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH TH MINH SƠN

Mã số thuế: 0202165653 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mai Đoan
Địa chỉ: Đường 25, thôn Rỗ (nhà bà Phạm Thị Phương), Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT CƯỜNG

Mã số thuế: 0202133676 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Việt
Địa chỉ: Thôn Rỗ (tại nhà ông Trần Văn Cội), Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI VIỆT

Mã số thuế: 0202127471 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Việt
Địa chỉ: Thôn Rỗ (tại nhà ông Trần Văn Cội), Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIÊN ÂN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0202111785 - Đại diện pháp luật: VŨ THỊ TRANG
Địa chỉ: Thôn Ngân Bồng (tại nhà bà Ngô Thị Hồng Khiên), Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIẾN MỪNG

Mã số thuế: 0202016919 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Mừng
Địa chỉ: Thôn Phú Cơ (tại nhà ông Mai Văn Mừng), Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH MAI ĐỊNH

Mã số thuế: 0201865959 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Định
Địa chỉ: Thôn Phú Cơ (tại nhà ông Mai Văn Định), Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MAY DŨNG HƯƠNG

Mã số thuế: 0201823821 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Ngân Cầu (nhà bà Phạm Thị Hương), Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

TRƯỜNG MẦM NON QUYẾT TIẾN

Mã số thuế: 0201778061 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Phú cơ, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ANH DŨNG

Mã số thuế: 0201656271 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuấn
Địa chỉ: Ngân Bồng, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU QUẾ VIỆT

Mã số thuế: 0201450432 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hưng
Địa chỉ: Thôn Ngân Bồng (tại nhà ông Phạm Văn Thọ), Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI HOAN

Mã số thuế: 0201294007 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Hoan
Địa chỉ: Thôn Phú Cơ (nhà ông Mai Văn Hoan), Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH HOÀN MỸ T & D

Mã số thuế: 0201084190 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đạt
Địa chỉ: Đường 25 thôn Ngân Cầu, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THẾ HÂN

Mã số thuế: 0200988517 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hanh
Địa chỉ: Thôn Cổ Duy, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUYẾT TIẾN

Mã số thuế: 0200972316 - Đại diện pháp luật: Bùi Đình Đông
Địa chỉ: Xã Quyết Tiến - Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT TIẾN

Mã số thuế: 0200971023 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Tuyết Minh
Địa chỉ: Xã Quyết Tiến - Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUYẾT TIẾN

Mã số thuế: 0200969338 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hương
Địa chỉ: Xã Quyết Tiến - Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÌNH TRỌNG

Mã số thuế: 0200746821 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Bệ
Địa chỉ: Thôn Phú cơ, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN NHẬT

Mã số thuế: 0200592138 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nhật
Địa chỉ: Đường 25, thôn Phú Cơ, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng