Doanh nghiệp tại Xã Thụy Hương, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG TRỌNG ĐẠI

Mã số thuế: 0202214124 - Đại diện pháp luật: Mạc Thị Xoa
Địa chỉ: Thôn Quế Lâm (tại nhà bà Vũ Thị Lan), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC ĐÔNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0202212328 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tư
Địa chỉ: Thôn Quế Lâm (tại nhà ông Hồ Văn Soi), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LÂM HÙNG

Mã số thuế: 0202210578 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Lan
Địa chỉ: Thôn Trà Phương (tại nhà ông Vũ Hữu Tuấn), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ XÂY DỰNG BẢO KHANG

Mã số thuế: 0202197623 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Dũng
Địa chỉ: Nhà ông Ngô Duy Vân, Thôn Trà Phương, Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI THÀNH AN

Mã số thuế: 0202195217 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan
Địa chỉ: Thôn Trà Phương (tại nhà bà Nguyễn Thị Két), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC PHỐ QUẾ

Mã số thuế: 0202178187 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Quế Lâm (tại nhà Ông Trần Văn Bạo), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT SUN

Mã số thuế: 0202169143 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính
Địa chỉ: Thôn Phương Đôi (tại nhà ông Nguyễn Văn Chính), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN - TẬP ĐOÀN S1 QUALITY PRO

Mã số thuế: 0202164730 - Đại diện pháp luật: Cao Đức Phương
Địa chỉ: Thôn Quế Lâm ( Tại nhà ông Cao Đức Phương ), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ẨM THỰC HƯƠNG BIỂN

Mã số thuế: 0202161923 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Nhung
Địa chỉ: Thôn Quế Lâm (tại nhà ông Nguyễn Văn Hậu), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KDDV VẬN TẢI VÀ VLXD KHANH THUYẾT

Mã số thuế: 0202161031 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Thuyết
Địa chỉ: Thôn Quế Lâm (tại nhà Bà Hồ Thị Thuyết), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH HÀ CHANG HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0202103738 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: Thôn Trà Phương (tại nhà bà Ngô Thị Lý), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG AN TÚ

Mã số thuế: 0202103304 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: Thôn Phương Đôi (tại nhà Ông Nguyễn Văn Việt), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HOÀNG MINH

Mã số thuế: 0202091313 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Minh
Địa chỉ: ( Tại nhà Ông Bùi Văn Minh) Thôn Phương Đôi, Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG KIẾN THỤY

Mã số thuế: 0202066652 - Đại diện pháp luật: ĐÀO VINH HIỂN
Địa chỉ: Thôn Trà Phương (tại nhà Ông Vũ Văn Phẩm), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THỂ THAO YOGA TRỊ LIỆU MAI HỒNG

Mã số thuế: 0202037676 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hồng
Địa chỉ: Tại nhà Bà Bùi Thị Hồng, Thôn Trà Phương, Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH GREEN PATH HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0201992509 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Thu Hương
Địa chỉ: Đội 5 (tại nhà ông Vũ Đức Thanh), Thôn Trà Phương, Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI KIẾN THỤY

Mã số thuế: 0201991142 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đạo
Địa chỉ: Đội 5 (tại nhà ông Vũ Đức Thanh), Thôn Trà Phương, Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VŨ MINH THÀNH

Mã số thuế: 0201990170 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Vi
Địa chỉ: Thôn Trà Phương (tại nhà bà Vũ Thị Vi), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XDTM GIA THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 0201985036 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thường
Địa chỉ: Thôn Phương Đôi (tại nhà ông Nguyễn Văn Thường), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC BÍCH HOÀNG GIA

Mã số thuế: 0201977571 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thuy
Địa chỉ: Lô 4 thôn Trà Phương, Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH Ô TÔ HÀ CƯỜNG

Mã số thuế: 0201957159 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Trà Phương (tại nhà ông Đào Văn Thuyến), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ SƠN

Mã số thuế: 0201927838 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn Quế Lâm ( tại nhà ông Nguyễn Văn Hưng), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAY HUY HOÀNG

Mã số thuế: 0201877055 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hảo
Địa chỉ: Thôn Trà Phương (tại nhà ông Vũ Duy Đáng), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THỤY HƯƠNG

Mã số thuế: 0201876365 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Trà Phương, Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KENTA

Mã số thuế: 0201872201 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Thôn Quế Lâm (tại nhà ông Nguyễn Mạnh Hà), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG XUÂN PHÚ

Mã số thuế: 0201821006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn An
Địa chỉ: Thôn Quế Lâm (tại nhà ông Nguyễn Văn An), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TIN HỌC HOÀNG HUY

Mã số thuế: 0201820531 - Đại diện pháp luật: Trần Văn An
Địa chỉ: Thôn Trà Phương (tại nhà bà Nguyễn Thị Hằng), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH SƠN

Mã số thuế: 0201786055 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Hạnh
Địa chỉ: Thôn Trà Phương (tại nhà bà Lê Hồng Hạnh), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NẤM VÀ THƯƠNG MẠI NÚI TRÀ

Mã số thuế: 0201770418 - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Hải
Địa chỉ: Thôn Trà Phương, Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI TÍN

Mã số thuế: 0201758509 - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Tiến
Địa chỉ: Thôn Quế Lâm (nhà ông Ngô Minh Tân), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI XUÂN TRANG

Mã số thuế: 0201745919 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Xuân
Địa chỉ: Thôn Phương Đôi (tại nhà ông Nguyễn Văn Cập), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CHUYỀN ĐAN

Mã số thuế: 0201743728 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Long
Địa chỉ: Thôn Quế Lâm (tại nhà ông Nguyễn Thành Long), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO ĐỒNG VÀNG

Mã số thuế: 0201700749 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết
Địa chỉ: Thôn Quế Lâm (tại nhà ông Nguyễn Văn Thắng), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÂM CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 0201647830 - Đại diện pháp luật: Mạc Như Uý
Địa chỉ: Đội 7 thôn Quế Lâm, Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐA ĐỘ

Mã số thuế: 0201381362 - Đại diện pháp luật: Bùi Đình Hậu
Địa chỉ: Thôn Phương Đôi (tại nhà ông Bùi Đình Hậu), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỤY HƯƠNG

Mã số thuế: 0201259997 - Đại diện pháp luật: Cao Minh Hải
Địa chỉ: Thôn Trà Phương, Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAY NAM VIỆT

Mã số thuế: 0201129765 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Dương
Địa chỉ: Đội 7 ( nhà bà Vũ Thị Phượng ), Thôn Quế Lâm, Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

UBND XÃ THUỴ HƯƠNG

Mã số thuế: 0200984505 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thuỵ Hương - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng, Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUỶ THANH

Mã số thuế: 0200656166 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Chiều
Địa chỉ: Thôn Trà phương - Xã Thuỵ hương, Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng