Doanh nghiệp tại Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI ANH THƯ

Mã số thuế: 0202168950 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Thụy
Địa chỉ: Ngã 3 Núi Trà Phương (tại nhà ông Đào Xuân Thiệu), Thôn Cẩm La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH HÒA ĐỨC AN

Mã số thuế: 0202168005 - Đại diện pháp luật: PHẠM VĂN ĐỦ
Địa chỉ: Thôn Cẩm La (Tại nhà ông Phạm Văn Đủ), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUYÊN TRƯỜNG

Mã số thuế: 0202167361 - Đại diện pháp luật: Hoàng Duy Trường
Địa chỉ: Thôn Cẩm La (tại nhà ông Hoàng Duy Điệp), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG VINH QUANG

Mã số thuế: 0202166135 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Cẩm La (tại nhà ông Đoàn Văn Quang), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 0202160503 - Đại diện pháp luật: Đào Duy Hưng
Địa chỉ: Tổ 5 xóm 1 (tại nhà Ông Hà Thanh Hậu), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẬN LỢI

Mã số thuế: 0202153217 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Thôn Xuân La (tại nhà ông Đặng Văn Tuyên), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỨC TÂM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0202134246 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Chinh
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàn (Tại nhà ông Vũ Đức Linh), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MY HOME HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0202098975 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Chinh
Địa chỉ: Đường 362 (tại nhà ông Ngô Xuân Van), Thôn Xuân La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG HUẤN

Mã số thuế: 0202095660 - Đại diện pháp luật: Ngô Hồng Huấn
Địa chỉ: Nhà ông Ngô Văn Hân, Thôn Cẩm Hoàn, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC HƯNG KIẾN THỤY

Mã số thuế: 0202093920 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khánh
Địa chỉ: Đường Mạc Thái Tổ, Thôn Xuân La (Tại nhà ông Phạm Quốc Huy), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0202092194 - Đại diện pháp luật: Đào Đức Đông
Địa chỉ: Thôn Xuân La (Nhà bà Ngô Thị Én), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI & SAN LẤP TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 0202050719 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Căn, Đường Mạc Thái Tổ, Thôn Cẩm La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BẢO AN

Mã số thuế: 0202029594 - Đại diện pháp luật: Ðoàn Văn Trung
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàn (tại nhà bà Đỗ Thị Tím), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM NGÂN PHÚ

Mã số thuế: 0202026473 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Thuân
Địa chỉ: Thôn Cẩm La (Tại nhà ông Trần Quang Thuân), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH QUỐC CƯỜNG QUÂN

Mã số thuế: 0202024807 - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Cường
Địa chỉ: Thôn Cẩm La (tại nhà ông Phạm Đức Diệu), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH AN

Mã số thuế: 0202015954 - Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Cường
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàn (tại nhà ông Đỗ Mạnh Cường), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG THANH TÚ

Mã số thuế: 0201993703 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàn (tại nhà ông Ngô Văn Hưng), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TJA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201989626 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Trang
Địa chỉ: Thôn Xuân La (nhà bà Vũ Thị Trang), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TH

Mã số thuế: 0201987890 - Đại diện pháp luật: Phạm Kim Tân
Địa chỉ: Thôn Xuân La (nhà ông Phạm Kim Tân), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH COLLO

Mã số thuế: 0201981169 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tuấn
Địa chỉ: Xuân La ( Tại nhà ông : Nguyễn Duy Tuấn), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH TÂN KIÊN CÔNG

Mã số thuế: 0201981137 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Kiên
Địa chỉ: Thôn Cẩm La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÂNG HẠ THÁI DUNG

Mã số thuế: 0201975447 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phúc
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàn ( tại nhà ông Nguyễn Văn Phúc), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ ĐỨC HẢI

Mã số thuế: 0201969041 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đức
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàn (tại nhà ông Phạm Văn Dĩnh), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC TRÚC MINH

Mã số thuế: 0201963931 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Hùng
Địa chỉ: Thôn Xuân La (nhà ông Ngô Quốc Nghiêm), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ PHONG THUỶ BÌNH KHANG

Mã số thuế: 0201915141 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Quí
Địa chỉ: Thôn Xuân La (tại nhà bà Vũ Thị Lý), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH TOÀN VI LAI

Mã số thuế: 0201914797 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Toàn
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàn (tại nhà ông Đỗ Văn Toàn), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TUẤN MINH

Mã số thuế: 0201887568 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Thịnh
Địa chỉ: Thôn Xuân La (nhà bà Lưu Thị Thép), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG TÙNG SƠN

Mã số thuế: 0201887543 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Minh Cảnh
Địa chỉ: Thôn Cẩm La (nhà bà Đoàn Thị Phương), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SƠN ĐÔNG

Mã số thuế: 0201866342 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Tứ
Địa chỉ: Thôn Xuân La (tại nhà ông Đoàn Văn Tứ), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0201857330 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tú
Địa chỉ: Thôn Xuân La (nhà ông Vũ Văn Tú), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HẰNG MINH

Mã số thuế: 0201831332 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Cẩm La (nhà ông Đoàn Văn Trung), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THỤY ANH

Mã số thuế: 0201824511 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Thụy
Địa chỉ: Ngã 3 núi Trà Phương, Thôn Cẩm La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MÃ ANH

Mã số thuế: 0201825096 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Cẩm La (nhà bà Vũ Thị Ngoãn), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MINH VŨ GIA

Mã số thuế: 0201803991 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàn (tại nhà bà Đoàn Thị Lành), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀ LAN

Mã số thuế: 0201803529 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàn (tại nhà ông Nguyễn Văn Hà), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HD HƯNG THỊNH HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0201798928 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Huân
Địa chỉ: Thửa đất số 12, tờ bản đồ số 02, thôn Cẩm Hoàn, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TC

Mã số thuế: 0201796818 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Thùy
Địa chỉ: Ngã 3 núi Trà Phương (nhà bà Đào Thị Thùy), thôn Cẩm La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẠN HOA

Mã số thuế: 0201784770 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Hoa
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàn (nhà bà Đỗ Thanh Hoa), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIÊN ÂN

Mã số thuế: 0201752497 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Trang
Địa chỉ: Thôn Xuân La (nhà bà Vũ Thị Trang), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THANH SƠN

Mã số thuế: 0201751479 - Đại diện pháp luật: Bùi Hữu Thụy
Địa chỉ: Thôn Xuân La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP CẢNG HOÀNG ÂN

Mã số thuế: 0201747627 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Ân
Địa chỉ: Đường 402, Thôn Cẩm Hoàn (Tại nhà bà Đỗ Thị ân), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÂNG HẠ LONG KHÁNH

Mã số thuế: 0201742146 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Bình
Địa chỉ: Đường 362, thôn Xuân La (tại nhà bà Ngô Thị Nhung), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI ÂN

Mã số thuế: 0201735685 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Ân
Địa chỉ: Đường 402, thôn Cẩm Hoàn (tại nhà bà Đỗ Thị ân), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐOÀN HOÀNG ANH

Mã số thuế: 0201727155 - Đại diện pháp luật: Đoàn Công Nam
Địa chỉ: Thôn Cẩm La (nhà ông Đoàn Công Nam), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LÂM BÌNH

Mã số thuế: 0201663141 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Xuân La (tại nhà ông Vũ Văn Bình), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH CƯỜNG VƯỢNG

Mã số thuế: 0201652559 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Cường
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàn (tại nhà ông Phạm Minh Cường), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG CHINH

Mã số thuế: 0201632425 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Chinh
Địa chỉ: Thôn Xuân La (tại nhà ông Vũ Đức Chinh), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TIẾN MẠNH

Mã số thuế: 0201624311 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Xuân La (tại nhà bà Lương Thị Minh), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐẠI TRUNG HIẾU

Mã số thuế: 0201568593 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hồng Trường
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàn (tại nhà ông Ngô ích Điệp), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN MÁY VÂN NAM

Mã số thuế: 0201559983 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Hoạch
Địa chỉ: Số 362 Cẩm La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng