Doanh nghiệp tại Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DV TM XÂY DỰNG VT MINH TRỌNG NGHĨA

Mã số thuế: 0202223295 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Trọng
Địa chỉ: Thôn Xuân Đoài (tại nhà bà Nguyễn Thị Hòa), Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH LINH LINH CHINH

Mã số thuế: 0202212166 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân
Địa chỉ: Thôn Xuân Đông (tại nhà bà Nguyễn Thị Vân), Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NGỌC LONG

Mã số thuế: 0202208233 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hải
Địa chỉ: Thôn Xuân Đông (tại nhà Bà Dương Thị Xuân), Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA HOÀN TRẦN

Mã số thuế: 0202176937 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Hoàn
Địa chỉ: Đội 1, Thôn Xuân Chiếng (tại nhà Ông Trần Bá Thắng), Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NGŨ PHÚC

Mã số thuế: 0202163423 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Nha
Địa chỉ: Thôn Xuân Đông (tại nhà Ông Phạm Bá Nha), Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG THUẬN Ý

Mã số thuế: 0202162959 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Bình
Địa chỉ: Thôn Xuân Đông (tại nhà bà Nguyễn Thị Thảo), Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP THỰC PHẨM TH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0202154531 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Danh Thú, Đội 1, thôn Xuân Đông, Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MẠ KHUÔN MẪU THUẬN VƯỢNG

Mã số thuế: 0202147767 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường
Địa chỉ: Đội 2, Thôn Nghi Dương (tại nhà bà Nguyễn Thị Hường), Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH GIÀY THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 0202146763 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Linh
Địa chỉ: Thôn Xuân Đông (tại nhà ông Phạm Đức Linh), Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 0202129415 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Xuân Đoài (tại nhà Ông Nguyễn Đức Phúc), Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI GAS HOÀNG ANH

Mã số thuế: 0202123766 - Đại diện pháp luật: PHẠM ĐỨC PHƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Xuân Đông (tại nhà ông Phạm Đức Phương), Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHÁNH CHI

Mã số thuế: 0202109842 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hùng
Địa chỉ: Đội 1, Thôn Xuân Chiếng (nhà ông Nguyễn Thế Hùng), Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ ĐẠI AN

Mã số thuế: 0202109426 - Đại diện pháp luật: Vũ Tú Nam
Địa chỉ: Thôn Xuân Đông (tại nhà bà Nguyễn Thị Thúy), Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BÌNH AN

Mã số thuế: 0202091987 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thành
Địa chỉ: Thôn Xuân Đoài (nhà ông Nguyễn Đức Thành), Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN VÂN PHONG

Mã số thuế: 0202007216 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Huấn
Địa chỉ: Thôn Xuân Đông (Tại nhà ông Phạm Đình Huấn), Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI KIM THÀNH

Mã số thuế: 0201880033 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Thắng
Địa chỉ: Thôn Xuân Đoài (tại nhà ông Nguyễn Danh Thắng), Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN THANH MINH

Mã số thuế: 0201751888 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Minh
Địa chỉ: Thôn Mai Dương (nhà ông Nguyễn Bình Minh), Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN KEN PHÁT

Mã số thuế: 0201751503 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Ken
Địa chỉ: Thôn Xuân Đông (tại nhà ông Lương Văn Ken), Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 0201751260 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Cương
Địa chỉ: Thôn Xuân Đông (nhà ông Lương Văn Cương), Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HƯNG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0201631485 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Vọng
Địa chỉ: Thôn Xuân Đoài (tại nhà ông Nguyễn Quang Chử), Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ SƠN TRUNG

Mã số thuế: 0201311358 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Kiên
Địa chỉ: Thôn Xuân Đoài (nhà ông Nguyễn Quang Tình), Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỒ NAM

Mã số thuế: 0201231857 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Tuấn
Địa chỉ: Thôn Xuân Đoài (tại nhà ông Phạm Đức Tuấn), Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DPA

Mã số thuế: 0201196497 - Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Mai Dương, Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGŨ PHÚC

Mã số thuế: 0201063507 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Toàn
Địa chỉ: thôn Xuân Đông, Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ NGŨ PHÚC

Mã số thuế: 0200983540 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Liễu
Địa chỉ: Thôn Nghi Dương, Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ PHÚC

Mã số thuế: 0200982949 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ngũ Phúc - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng, Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng