Doanh nghiệp tại Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỮU KÌNH

Mã số thuế: 0202167442 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Nhung
Địa chỉ: Thôn 5 (nhà ông Phạm Hữu Dũng), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NGUYỄN NHÀN

Mã số thuế: 0202152929 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhàn
Địa chỉ: Thôn 5 (tại nhà bà Nguyễn Thị Nhàn), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH ĐỨC HỌC

Mã số thuế: 0202089480 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Học
Địa chỉ: Nhà riêng Ông Nguyễn Đức Học, Thôn 3, Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TOÀN THU

Mã số thuế: 0202062778 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐÌNH TOÀN
Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà ông Nguyễn Đình Toàn), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN ĐỨC

Mã số thuế: 0202040693 - Đại diện pháp luật: Tăng Xuân Thuận
Địa chỉ: Thôn 3 (tại nhà ông Tăng Xuân Duyên), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HP

Mã số thuế: 0202010882 - Đại diện pháp luật: Phạm Viết Phong
Địa chỉ: Thôn 3 (tại nhà ông Phạm Viết Phong), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG T&G

Mã số thuế: 0201958554 - Đại diện pháp luật: Tăng Hoàng Giang
Địa chỉ: Thôn 4 (Nhà ông Tăng Xuân Phúc), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH THÀNH AN

Mã số thuế: 0201906806 - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Thành
Địa chỉ: Đội 6 (Nhà ông Phạm Duy Chính), Thôn 4, Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI BÌNH

Mã số thuế: 0201879006 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Soát
Địa chỉ: Thôn 5 (nhà ông Cao Văn Soát), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG VŨ

Mã số thuế: 0201871039 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Vũ
Địa chỉ: Thôn 2 ( tại nhà ông Nguyễn Quang Vàn), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HẢI HƯNG

Mã số thuế: 0201818317 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chung
Địa chỉ: Thôn Quán Bơ (tại nhà bà Nguyễn Thị Chung), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH STONECARE NHẬT LONG

Mã số thuế: 0201745676 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn 4 (nhà ông Đào Văn Đăng), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH RẮC CO ĐẦU NỐI THUỶ LỰC QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0201735653 - Đại diện pháp luật: Tăng Xuân Huy
Địa chỉ: Thôn 5 (nhà ông Tăng Xuân Huy), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VEJI

Mã số thuế: 0201726842 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Thuỷ
Địa chỉ: Thôn Quán Bơ (tại nhà ông Tăng Xuân Thường), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM HOÀNG TRUNG TUẤN

Mã số thuế: 0201654570 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hưng
Địa chỉ: Thôn Quán Bơ (nhà bà Hoàng Thị Hưng), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GIANG THANH

Mã số thuế: 0201192968 - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Thành
Địa chỉ: Thôn 5 (tại nhà ông Phạm Duy Thắc), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TUẤN PHONG

Mã số thuế: 0201106038 - Đại diện pháp luật: Phạm Tiến Sáng
Địa chỉ: Thôn 3 ( nhà ông Phạm Tiến Sáng ), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ DU LỄ

Mã số thuế: 0201063514 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thảnh
Địa chỉ: thôn 5, Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

TRƯỜNG THCS DU LỄ

Mã số thuế: 0200983357 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tần
Địa chỉ: Xã Du Lễ - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng, Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC DU LỄ

Mã số thuế: 0200982963 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Du Lễ - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng, Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN DU LỄ

Mã số thuế: 0200925362 - Đại diện pháp luật: Phạm Tiến Xính
Địa chỉ: Thôn 5 - Xã Du Lễ, Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI THẮNG TOÀN

Mã số thuế: 0200896129 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thắng
Địa chỉ: Thôn 3 (tại nhà ông Nguyễn Duy Thắng), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẾ PHƯỢNG

Mã số thuế: 0200742337 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Thế
Địa chỉ: Thôn 3 (nhà ông Hoàng Ngọc Thế), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng