Doanh nghiệp tại Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ÂN TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Mã số thuế: 0202169626 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Văn
Địa chỉ: Thông Phong Cầu ( tại nhà ông Nguyễn Trọng Văn), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG ĐĂNG

Mã số thuế: 0202167308 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thủy
Địa chỉ: Thôn Đức Phong (tại nhà Bà Nguyễn Thị Hòa), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH BẢO BÌNH NGUYÊN

Mã số thuế: 0202166382 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Minh
Địa chỉ: Thôn Đức Phong ( tại nhà ông Vũ Văn Ngọ), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BAO BÌ HOÀNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 0202162934 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tiền
Địa chỉ: Thôn Phong Cầu (tại nhà ông Hoàng Văn Phong), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT TƯ TỔNG HỢP HOÀNG TRUNG

Mã số thuế: 0202162846 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hợp
Địa chỉ: Thôn Đức Phong (tại nhà Ông Nguyễn Văn Nam), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH TM HẢI NGUYỄN

Mã số thuế: 0202161994 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hải
Địa chỉ: Thôn Đức Phong (tại nhà bà Nguyễn Thị Hoa), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 0202153792 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Cẩn
Địa chỉ: Thôn Đức Phong (tại nhà bà Đỗ Thị Vân), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THẾ TÙNG START UP

Mã số thuế: 0202149725 - Đại diện pháp luật: Vũ Thế Tùng
Địa chỉ: Đội 1 (nhà ông Vũ Thế Tùng), thôn Đức Phong, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH GIA CÔNG HỢP THUẬN

Mã số thuế: 0202134870 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hiếu
Địa chỉ: Thôn Đức Phong( nhà ông Hoàng Văn Hiếu), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VẬN TẢI TRUNG DŨNG

Mã số thuế: 0202132270 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn Đức Phong (tại nhà ông Nguyễn Văn Hòa), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI QUANG HẢI

Mã số thuế: 0202130883 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hải
Địa chỉ: Thôn Đức Phong (tại nhà bà Nguyễn Thị Hoa), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC VINH

Mã số thuế: 0202128387 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Ngân
Địa chỉ: Thôn Đức Phong (tại nhà bà Nguyễn Thị Hoa), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG HẢI

Mã số thuế: 0202126823 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hải
Địa chỉ: Thôn Đức Phong (tại nhà ông Nguyễn Văn Hòa), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHƯỢNG AN

Mã số thuế: 0202117297 - Đại diện pháp luật: HOÀNG VĂN AN
Địa chỉ: Thôn Đức Phong (nhà ông Hoàng Văn An), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC THẢO TƯỜNG ANH

Mã số thuế: 0202094508 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Cảnh
Địa chỉ: Thôn Phong Cầu (tại nhà ông Phạm Văn Cảnh), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH S1 QUALITY PRO

Mã số thuế: 0202069558 - Đại diện pháp luật: Cao Đức Phương
Địa chỉ: Thửa đất 57-3, Đường 361, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIÀY HOÀNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 0201994496 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Phương
Địa chỉ: Thôn Đức Phong (tại nhà ông Mai Xuân Nguyên), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SƠN HÙNG

Mã số thuế: 0201984547 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Trường
Địa chỉ: Thôn Phong Cầu (Nhà ông Hoàng Văn Trường), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH BẢO ĐỊNH

Mã số thuế: 0201975479 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hường
Địa chỉ: Thôn Phong Cầu (tại nhà ông Hoàng Văn Mạnh), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG THÀNH LONG

Mã số thuế: 0201879503 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Sáng
Địa chỉ: Thôn Đức Phong (tại nhà ông Vũ Văn Chinh), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THỊNH VƯỢNG AN VIỆT

Mã số thuế: 0201876975 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hòa
Địa chỉ: Đội 9, thôn Phong Quang (tại nhà ông Phạm Văn Bình), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MUSTANG

Mã số thuế: 0201865934 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Duyển
Địa chỉ: Thôn Đức Phong (Tại nhà ông Vũ Đức Duyển), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CƯỜNG LÂM

Mã số thuế: 0201861619 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Phương
Địa chỉ: Thôn Phong Cầu (tại nhà ông Phạm Văn Mặn), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH NIÊN

Mã số thuế: 0201816214 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hợp
Địa chỉ: Thôn Phong Cầu (nhà ông Nguyễn Văn Hợp), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐIỆN ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 0201813502 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bộ
Địa chỉ: Thôn Phong Cầu (nhà ông Lương Văn Nghĩa), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MY HOUSE

Mã số thuế: 0201790823 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nhẫn
Địa chỉ: Thôn Phong Cầu (tại nhà ông Phạm Văn Nhẫn), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DIỆT MUỖI VÀ CÔN TRÙNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201790816 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nhẫn
Địa chỉ: Thôn Phong Cầu (tại nhà ông Phạm Văn Nhẫn), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 0201751567 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Vương
Địa chỉ: Thôn Phong Cầu, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ THẢM LEN ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 0201747810 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Phong Cầu 1, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ẢNH MÀU KỸ THUẬT SỐ HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0201634782 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trường
Địa chỉ: Thôn Phong Cầu (tại nhà ông Phạm Văn Trường), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HẬU GIANG

Mã số thuế: 0201580569 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Thôn Đức Phong (tại nhà bà Nguyễn Thị Diền), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ BÌNH MINH

Mã số thuế: 0201293243 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Mười
Địa chỉ: Thôn Đức Phong, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LỘC PHÁT

Mã số thuế: 0201292747 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Phương
Địa chỉ: Thôn Phong Cầu (nhà bà Ngô Thị Phương), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH ẢNH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106059028 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nhẫn
Địa chỉ: Thôn Phong Cầu (tại nhà ông Phạm Văn Nhẫn), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG HUYỀN

Mã số thuế: 0201195422 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Vâng
Địa chỉ: Thôn Phong Cầu (tại nhà ông Phạm Văn Thướng), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 0200984470 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đại Đồng - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 0200979706 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bộ
Địa chỉ: Thôn Phong cầu 1 - Xã Đại đồng, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAY VIỆT HÀN

Mã số thuế: 0200920653 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đại đồng - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng, Xã Đại đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI ĐA ĐỘ

Mã số thuế: 0200822688 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hoàn
Địa chỉ: Thôn Đức Phong, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI - XÂY DỰNG BÌNH MINH

Mã số thuế: 0200688721 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Trường
Địa chỉ: Thôn Đức Phong (tại nhà bà Vũ Thị Nến), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI THANH THÁI TRUNG

Mã số thuế: 0200675592 - Đại diện pháp luật: Vũ Trung Kiên
Địa chỉ: Thôn Đức Phong, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 0200576778 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Hữu
Địa chỉ: Thôn Đức Phong, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAY VIỆT HÀN

Mã số thuế: 0200561813 - Đại diện pháp luật: Jeon Jung Suk
Địa chỉ: Thôn Đức Phong, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0200511065 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Toàn
Địa chỉ: Thôn Đức Phong - Xã Đại đồng, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng