Doanh nghiệp tại Xã Xuân Đám, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DU THUYỀN CÁT BÀ

Mã số thuế: 0202157109 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Sơn
Địa chỉ: Thửa số 433, Thôn Bốn, Xã Xuân Đám, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI GIA BÁCH TÙNG

Mã số thuế: 0201583760 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn 1 (nhà ông Vũ Công Hoàng), Xã Xuân Đám, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KIM KHÍ THIÊN BÌNH AN

Mã số thuế: 0201567085 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Bình
Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà ông Nguyễn Đức Bình), Xã Xuân Đám, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRẢI NGHIỆM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201307249 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hưng
Địa chỉ: Thôn 3 (tại nhà ông Nguyễn Mạnh Hưng), Xã Xuân Đám, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DU LỊCH PHÚC HƯNG

Mã số thuế: 0201173940 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hưng
Địa chỉ: Thôn 3 (tại nhà ông Nguyễn Mạnh Hưng), Xã Xuân Đám, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XUÂN ĐÁM

Mã số thuế: 0200989983 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Vui
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Xuân Đám, Huyện Cát Hải, Hải Phòng