Doanh nghiệp tại Xã Hiền Hào, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHONG PHƯỢNG CÁT HẢI

Mã số thuế: 0202131245 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng
Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà ông Phạm Hồng Phong), Xã Hiền Hào, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT BÀ HIGHLIGHT

Mã số thuế: 0202129729 - Đại diện pháp luật: Hà Quốc Bảo
Địa chỉ: Thửa đất số 40, Thôn 1, Xã Hiền Hào, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HIỀN HÀO

Mã số thuế: 0201079539 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuân
Địa chỉ: Xã Hiền Hào - Huyện Cát Hải - Hải Phòng, Xã Hiền Hào, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỀN HÀO

Mã số thuế: 0200989937 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thuý
Địa chỉ: Hiền Hào, Xã Hiền Hào, Huyện Cát Hải, Hải Phòng