Doanh nghiệp tại Xã Gia Luận, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DU LỊCH THƯƠNG MẠI TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 0201978374 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Châu
Địa chỉ: Thôn 2 (nhà ông Vũ Văn Châu), Xã Gia Luận, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠT AN PHÁT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201811632 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ngữ
Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà ông Bùi Đình Cầu), Xã Gia Luận, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH BÌNH DÂN

Mã số thuế: 0201640031 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Dân
Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà ông Vũ Văn Dân), Xã Gia Luận, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ GIA LUẬN

Mã số thuế: 0200989905 - Đại diện pháp luật: Tô Thị Khâm
Địa chỉ: , Xã Gia Luận, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ GIA LUẬN

Mã số thuế: 0200971778 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Luyện
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Gia Luận, Huyện Cát Hải, Hải Phòng