Doanh nghiệp tại Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI QUỲNH

Mã số thuế: 0201928687 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyến
Địa chỉ: Thôn Chấn (tại nhà ông Tô Đức Niên), Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÁT HẢI

Mã số thuế: 0201786129 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Khải
Địa chỉ: Thôn Chấn, Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI CÁT BÀ

Mã số thuế: 0201755057 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thành
Địa chỉ: Thôn Chấn, Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG BÀI

Mã số thuế: 0200989895 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Phương Lan
Địa chỉ: Thôn Trưng, Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng