Doanh nghiệp tại Xã Hồng Quang, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH VSOFT.AI

Mã số thuế: 0110238478 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Nam
Địa chỉ: Xóm Bến, Bài Lâm Hạ, Xã Hồng Quang, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT M&E NAMDUONG

Mã số thuế: 0110180309 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN TIẾN BẰNG
Địa chỉ: Thôn Bài Lâm Thượng, Xã Hồng Quang, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAKATECH VINA

Mã số thuế: 0110133330 - Đại diện pháp luật: Vũ Hải Sơn
Địa chỉ: Đội 1, Thôn Hữu Vĩnh, Xã Hồng Quang, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI BIỂN BẢO MINH

Mã số thuế: 0109778503 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Đạt
Địa chỉ: Đội 2 Thôn Bài Lâm Thượng, Xã Hồng Quang, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MTRANG

Mã số thuế: 0109557631 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai Trang
Địa chỉ: Xóm 2, Thôn Hữu Vĩnh, Xã Hồng Quang, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾN ĐẠT HỒNG QUANG

Mã số thuế: 0109246675 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Liên
Địa chỉ: Xóm 1, thôn Bài Lâm Thượng, Xã Hồng Quang, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TIÊN PHONG

Mã số thuế: 0109159976 - Đại diện pháp luật: Hoàng Khánh Long
Địa chỉ: Xóm 1, Thôn Bài Lâm Thượng, Xã Hồng Quang, Huyện ứng Hoà, Hà Nội

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ SỰ KIỆN THÀNH NAM

Mã số thuế: 0109070372 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Nam
Địa chỉ: Xóm 1, Thôn Bài Lâm Thượng, Xã Hồng Quang, Huyện ứng Hoà, Hà Nội

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109076102 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tiến Đức
Địa chỉ: Đội 1 Thôn Bài Lâm Thượng, Xã Hồng Quang, Huyện ứng Hoà, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN PHÚ THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 0108943786 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tính
Địa chỉ: Thôn Hữu Vĩnh, Xã Hồng Quang, Huyện ứng Hoà, Hà Nội

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TRƯỜNG LONG

Mã số thuế: 0108623137 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Hữu Vĩnh, Xã Hồng Quang, Huyện ứng Hoà, Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI 3 MIỀN BẮC TRUNG NAM

Mã số thuế: 0108618095 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Xóm 4, Thôn Hữu Vĩnh, Xã Hồng Quang, Huyện ứng Hoà, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUẬN HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 0108353385 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Dậu
Địa chỉ: Xóm 2, Thôn Hữu Vĩnh, Xã Hồng Quang, Huyện ứng Hoà, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG AN PHÁT

Mã số thuế: 0108118769 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Đội 2, thôn Hữu Vĩnh, Xã Hồng Quang, Huyện ứng Hoà, Hà Nội

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN BBB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107776109 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Bái
Địa chỉ: Thôn Bài Lâm Thượng, Xã Hồng Quang, Huyện ứng Hoà, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ MEDIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105249869 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Trường
Địa chỉ: Đội 3,thôn Hữu Vĩnh, Xã Hồng Quang, Huyện ứng Hoà, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN PHÁT

Mã số thuế: 0104607790 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kính
Địa chỉ: Thôn Hưu Vĩnh, Xã Hồng Quang, Huyện ứng Hoà, Hà Nội

TRƯỜNG MẦM NON XÃ HỒNG QUANG

Mã số thuế: 0104067496 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hồng Quang, Xã Hồng Quang, Huyện ứng Hoà, Hà Nội

TRƯỜNG THCS XÃ HỒNG QUANG

Mã số thuế: 0104064738 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bài Lâm, Hồng Quang, Xã Hồng Quang, Huyện ứng Hoà, Hà Nội

UBND XÃ HỒNG QUANG

Mã số thuế: 0103996706 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hồng Quang, Xã Hồng Quang, Huyện ứng Hoà, Hà Nội

CÔNG TY CP XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY

Mã số thuế: 0500237920 - Đại diện pháp luật: Tưởng Mạnh Biên
Địa chỉ: Thôn Phú Dư, Xã Hồng Quang, Huyện ứng Hoà, Hà Nội