Doanh nghiệp tại Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SVC

Mã số thuế: 0109783091 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREENFARM VẠN PHÚC

Mã số thuế: 0109782901 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Kỷ
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH Ý

Mã số thuế: 0109749301 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Liệu
Địa chỉ: Đội 1, Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SCC

Mã số thuế: 0109712326 - Đại diện pháp luật: Lưu Tiến Sỹ
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH STND

Mã số thuế: 0109697614 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thái
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HT

Mã số thuế: 0109693391 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Đội 1, Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TERA

Mã số thuế: 0109688144 - Đại diện pháp luật: Lã Mạnh Chung
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP ĐẠI AN PHÁT

Mã số thuế: 0109687493 - Đại diện pháp luật: Khúc Thị Ngày
Địa chỉ: Xóm 3, Thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DREAM FARM VIET NAM

Mã số thuế: 0109671461 - Đại diện pháp luật: Đặng Thùy Nhung
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ANH THƯ

Mã số thuế: 0109666045 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngoan
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI ANH

Mã số thuế: 0109656907 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Xóm 3, thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUY MẠNH

Mã số thuế: 0109631645 - Đại diện pháp luật: Thân Duy Mạnh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DŨNG THẢO

Mã số thuế: 0109631638 - Đại diện pháp luật: Chử Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI GIA CẦM CÔNG NGHỆ CAO PT

Mã số thuế: 0109583335 - Đại diện pháp luật: Phan Hoàng Thắng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NANO G8

Mã số thuế: 0109580567 - Đại diện pháp luật: Trịnh Quốc Huy
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VIETLIFE

Mã số thuế: 0109546051 - Đại diện pháp luật: Chử Bá Long
Địa chỉ: Xóm 1, Thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐO ĐẠC VÀ QUANG HỌC

Mã số thuế: 0109539618 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Bạo
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TM NGỌC MINH

Mã số thuế: 0109529754 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hiển
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN DƯỢC

Mã số thuế: 0109527080 - Đại diện pháp luật: Vũ Duy Tuyến
Địa chỉ: Xóm 3, thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SƠN TITANANO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109508112 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Toản
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH KHUÔN & DỤNG CỤ DẬP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109503636 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Huyền
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI ANH BÙI

Mã số thuế: 0109488875 - Đại diện pháp luật: Bùi Minh Hải
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ BÙI LUẬT

Mã số thuế: 0109488882 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Luật
Địa chỉ: Thôn 1,, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LƯƠNG LẠNG

Mã số thuế: 0109480241 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Khéo
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT HOÀNG

Mã số thuế: 0109431156 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: Số 6, Xóm Bến Xe, Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 0109431163 - Đại diện pháp luật: TRẦN VĂN TIỆP
Địa chỉ: Số 9, Xóm Bến Xe, Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NAM DƯƠNG

Mã số thuế: 0109380984 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hữu
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG NAM LONG

Mã số thuế: 0109379234 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Ngà
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP CÔNG NỢ DOANH NGHIỆP PVLAW

Mã số thuế: 0109338478 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Trung
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG MINH VƯỢNG

Mã số thuế: 0109337516 - Đại diện pháp luật: Lã Huy Hòa
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DOSLE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109310200 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ðình Tùng
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ UY LONG

Mã số thuế: 0109310218 - Đại diện pháp luật: Lã Văn Hiện
Địa chỉ: Số 99 ngõ 1, Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH KIỆT HƯNG STONE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109299042 - Đại diện pháp luật: Phạm Ðức Tuấn
Địa chỉ: Xóm 1 Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐIỆP ANH

Mã số thuế: 0109293869 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Ðiệp
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ROYAL ZEUS

Mã số thuế: 0109291269 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ðại Hiệp
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT VÀ THƯƠNG MẠI VƯƠNG GIA

Mã số thuế: 0109262821 - Đại diện pháp luật: Vương Văn Vĩnh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO VỆ HP

Mã số thuế: 0109245061 - Đại diện pháp luật: Ðỗ Quốc Phượng
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KỸ THUẬT TUẤN KIỆT

Mã số thuế: 0109197361 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ánh
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN COMPACT HPL THỦ ĐÔ

Mã số thuế: 0109177855 - Đại diện pháp luật: Tống Sỹ Bảo
Địa chỉ: 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

CÔNG TY TNHH PURES APPLE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109160724 - Đại diện pháp luật: Chử Thị Hoa
Địa chỉ: Xóm 3, Thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PQP

Mã số thuế: 0109140372 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hảo
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU COMPOSITE 789

Mã số thuế: 0109136746 - Đại diện pháp luật: Đào Quốc Tuấn
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN VẠN PHÁT

Mã số thuế: 0109110804 - Đại diện pháp luật: Lã Xuân Tính
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÉP KHANG THỊNH

Mã số thuế: 0109100404 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Tuyên
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ECOMCX

Mã số thuế: 0109086615 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Phi
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 0109072972 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Đại
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 0109056498 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Thùy
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT H&M VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108974840 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THD LAND

Mã số thuế: 0108961168 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TDV VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108955541 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Vinh
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội