Doanh nghiệp tại Xã Yên Trung, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH SINH THÁI TWIN LAKE

Mã số thuế: 0109584025 - Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Mạnh
Địa chỉ: Đập Cời, thôn Luồng Lặt, Xã Yên Trung, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP VẬT LIỆU XÂY DỰNG NAM HOÀNG

Mã số thuế: 0109427953 - Đại diện pháp luật: Hoàng Nam
Địa chỉ: Xóm Hội, Xã Yên Trung, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

UNT XÃ YÊN TRUNG

Mã số thuế: 0108644754 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên Trung, Xã Yên Trung, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN GREEN VIỆT

Mã số thuế: 0108550182 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Quang
Địa chỉ: Ngã ba Gốc Xui, thôn Đồng Sổ, Xã Yên Trung, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

CÔNG TY TNHH DP HOÀNG ANH

Mã số thuế: 0107492925 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tiến Hưng
Địa chỉ: Thôn Đầm Bối, Xã Yên Trung, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

TRƯỜNG MẦM NON YÊN TRUNG

Mã số thuế: 0107363140 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bắc
Địa chỉ: Thôn Đầm Bối, Xã Yên Trung, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

UBND XÃ YÊN TRUNG

Mã số thuế: 0103999898 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên Trung, Xã Yên Trung, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

TRƯỜNG THCS YÊN TRUNG

Mã số thuế: 0103414115 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Yên Trung, Xã Yên Trung, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

TRƯỜNG MẦM NON YÊN TRUNG

Mã số thuế: 0103261677 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Yên Trung, Xã Yên Trung, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN TRUNG

Mã số thuế: 0103260955 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Yên Trung, Xã Yên Trung, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KOVA

Mã số thuế: 5400232276 - Đại diện pháp luật: Ngô Sỹ Quang
Địa chỉ: Xã Yên Trung, Xã Yên Trung, Huyện Thạch Thất, Hà Nội