Doanh nghiệp tại Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THIÊN VINA

Mã số thuế: 0110570267 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thiện
Địa chỉ: Số 128A, Đường 286 Thu Thuỷ, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG HOÀNG TÙNG LÂM

Mã số thuế: 0110530835 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Dự
Địa chỉ: Thôn Yên Phú, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG MAI

Mã số thuế: 0110506286 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tới
Địa chỉ: Thôn Xuân lai, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐÁ QUÝ LONG HOA

Mã số thuế: 0110369914 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Long
Địa chỉ: Xóm Đồng, Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG XANH KHANH

Mã số thuế: 0110365860 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thuý
Địa chỉ: Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG QUÂN ANH

Mã số thuế: 0110335150 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ MÔI TRƯỜNG QUỐC TRUNG

Mã số thuế: 0110219732 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bắc
Địa chỉ: Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MÔI TRƯỜNG AN HUY

Mã số thuế: 0110194453 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiên
Địa chỉ: Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TÂN TRƯỜNG SINH

Mã số thuế: 0110175073 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tường
Địa chỉ: Số nhà 32A Đường 16 Phố Hồng, Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THU HỒNG

Mã số thuế: 0110055795 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuân
Địa chỉ: Số 96A Phố Hồng, thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ANH TUẤN LUXURY

Mã số thuế: 0110053639 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tuấn
Địa chỉ: Đường 16, thôn Xuân Lai, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG THÀNH LÝ

Mã số thuế: 0109949798 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ MÔI TRƯỜNG QUẾ VÕ

Mã số thuế: 0109840624 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quảng
Địa chỉ: Đội 5, Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT LỘC TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 0109723328 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Báu
Địa chỉ: Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ STAR

Mã số thuế: 0109655406 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Kim Hoa
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GỖ NHẬT MINH

Mã số thuế: 0109650775 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DV VÀ MÔI TRƯỜNG HỒNG DIỆP SƠN

Mã số thuế: 0109640209 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sóng
Địa chỉ: Xóm Ngoài, thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HƯNG NGỌC

Mã số thuế: 0109628498 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LIÊN MINH

Mã số thuế: 0109574034 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Gia Cốp
Địa chỉ: Số 34A Đường 16, Phố Hồng, Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG HOÀNG THIÊN ANH

Mã số thuế: 0109556476 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiên
Địa chỉ: Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ NHẬT NAM

Mã số thuế: 0109527757 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hiền
Địa chỉ: Xuân Lai, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG XANH HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 0109350838 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nguyệt Thu
Địa chỉ: Đường 16 Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XANH THIỆN ĐỨC

Mã số thuế: 0109218893 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thường
Địa chỉ: Đường 16 Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ MÔI TRƯỜNG PHAN THIỆU

Mã số thuế: 0108841128 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Thiệu
Địa chỉ: Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP XUÂN LAI

Mã số thuế: 0108782289 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thảo
Địa chỉ: Xuân Lai, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP YÊN PHÚ

Mã số thuế: 0108782232 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chắt
Địa chỉ: Yên Phú, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIỆT

Mã số thuế: 0108700261 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Vinh
Địa chỉ: Xuân Lai, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHÚC LINH

Mã số thuế: 0108610321 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cam
Địa chỉ: Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CHẾ BIẾN GỖ HOÀNG HÀ

Mã số thuế: 0108519129 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chung
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG LONG PHƯƠNG

Mã số thuế: 0108508800 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Long
Địa chỉ: Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG PHAN ANH

Mã số thuế: 0108508543 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Mão
Địa chỉ: Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TIÊN PHONG

Mã số thuế: 0108506391 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ SAMM

Mã số thuế: 0108451103 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thế Bình
Địa chỉ: Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NGỌC BẢO MINH

Mã số thuế: 0108410160 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hợi
Địa chỉ: Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT HÀ TUYỀN

Mã số thuế: 0108403692 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà
Địa chỉ: Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CÔNG TY TNHH HẢI THỜI

Mã số thuế: 0108333484 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thời
Địa chỉ: Đường 16, Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ MÔI TRƯỜNG TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 0108331279 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ MÔI TRƯỜNG NGỌC DIỆP

Mã số thuế: 0108090841 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dân
Địa chỉ: Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ KINH DOANH TỔNG HỢP XÃ XUÂN THU

Mã số thuế: 0108071983 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Mùi
Địa chỉ: Xuân Lai, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT INOX THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 0107888733 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Minh
Địa chỉ: Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO E-VISTA

Mã số thuế: 0107569430 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Việt
Địa chỉ: Xóm Chợ, Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ ĐỒ GỖ MÂY TRE TRÚC MỸ NGHỆ HÀ QUẢNG

Mã số thuế: 0107551289 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT ĐỒ GỖ, TRE TRÚC MỸ NGHỆ THU HỒNG

Mã số thuế: 0107443741 - Đại diện pháp luật: Đặng Phương Cúc
Địa chỉ: Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƠ GIỚI TUẤN ANH

Mã số thuế: 0106174912 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH TUẤN

Mã số thuế: 0105843783 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Loan
Địa chỉ: Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CÔNG TY TNHH MÂY TRE ĐAN BÔNG MAI

Mã số thuế: 0104359121 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Mão
Địa chỉ: Thôn Thu Thuỷ, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẮM TIỆP

Mã số thuế: 0104216074 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phòng
Địa chỉ: Thôn Thu Thuỷ, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN THU

Mã số thuế: 0104004087 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xuân Thu, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

UBND XÃ XUÂN THU

Mã số thuế: 0103407326 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xuân thu, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THU

Mã số thuế: 0103287280 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xuân thu, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội