Doanh nghiệp tại Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀN QUỐC

Mã số thuế: 0110375001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI Q&T VIỆT NAM

Mã số thuế: 0110369833 - Đại diện pháp luật: Vương Đắc Quyền
Địa chỉ: Xóm Nội, thôn 5, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH TMDV AVA HOUSE

Mã số thuế: 0110297674 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hạnh
Địa chỉ: Xóm Giếng, Thôn 6, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH TM & SX BAO BÌ AN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0110274892 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Lâm Phương
Địa chỉ: Xóm Sổ, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ MỸ PHẨM RENAISSANCE

Mã số thuế: 0110245002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hưởng
Địa chỉ: Xóm Thọ, Thôn 2, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẨM TRIẾT

Mã số thuế: 0110193467 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GIA HƯNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0110046543 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Hiệp
Địa chỉ: Xóm Ngang, Thôn 1, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUÂN VƯƠNG

Mã số thuế: 0109956234 - Đại diện pháp luật: Vương Xuân Quân
Địa chỉ: Xóm Chùa, Thôn 1, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĂN SỸ

Mã số thuế: 0109786286 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Sỹ
Địa chỉ: Xóm Vỹ, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIA HƯNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109784218 - Đại diện pháp luật: Vương Thị Thoa
Địa chỉ: Đội 11, Xóm Sổ, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC SƠN

Mã số thuế: 0109673349 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Thơ
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH KC HẰNG MẠNH

Mã số thuế: 0109555521 - Đại diện pháp luật: Vương Thị Hằng
Địa chỉ: Xóm Giếng, thôn 6, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẠNH PHÁT

Mã số thuế: 0109554662 - Đại diện pháp luật: Vương Xuân Thắng
Địa chỉ: Xóm Núi, Thôn 4, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN VASTER TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109465349 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải Yến
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU KAZO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109447798 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN HỮU HÀO
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUANG PHÁT

Mã số thuế: 0109420362 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN HỮU HÙNG
Địa chỉ: Xóm Nội, Thôn 5, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINET VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109417384 - Đại diện pháp luật: VƯƠNG SỸ HỢP
Địa chỉ: Xóm Quý, Thôn 3, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐÌNH TỨ

Mã số thuế: 0109393246 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tứ
Địa chỉ: Xóm Vỹ, Thôn 3, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO NGỌC VĨNH

Mã số thuế: 0109391383 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Vĩnh
Địa chỉ: Xóm Vỹ, Thôn 3, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIANG MINH

Mã số thuế: 0109279053 - Đại diện pháp luật: Sỹ Thị Trang
Địa chỉ: Thôn 4, Xóm Núi, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ HOÀN THIỆN XÂY DỰNG BẢO AN

Mã số thuế: 0109187099 - Đại diện pháp luật: Vương Đắc Hiệp
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY TNHH NICE PARTNERS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109178217 - Đại diện pháp luật: Vương Sỹ Tuấn
Địa chỉ: Xóm Quý, Thôn 3, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GIA HƯNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109099759 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quế Tiến
Địa chỉ: Đội 11, Xóm Sổ, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NỘI THẤT XÂY DỰNG HTC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109083981 - Đại diện pháp luật: Vương Sỹ Hoa
Địa chỉ: Xóm giếng Thôn 6, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG NGỌC TÚ

Mã số thuế: 0109058343 - Đại diện pháp luật: Vương Ngọc Mạnh
Địa chỉ: Đội 7, xóm Đồng Ngoại, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUY DUY ORGANIC FOOD

Mã số thuế: 0108969590 - Đại diện pháp luật: Vương Thị Tố Uyên
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN DƯƠNG

Mã số thuế: 0108955397 - Đại diện pháp luật: Vương Đắc Tuấn
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY TNHH TRANG NAM ĐÔNG

Mã số thuế: 0108953826 - Đại diện pháp luật: Vương Sỹ Tinh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIẾN BẢO NGỌC

Mã số thuế: 0108951868 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: Xóm Ngang, Thôn 1, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN THỰC PHẨM THÀNH AN

Mã số thuế: 0108937408 - Đại diện pháp luật: Vương Đắc Nguyên
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HCG QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0108928308 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Quỳnh Mai
Địa chỉ: Xóm Ngoại, thôn 4, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH GOGO

Mã số thuế: 0108891344 - Đại diện pháp luật: Đắc Thị Vinh
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HÒA PHÚ

Mã số thuế: 0108867165 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Chung Kiên
Địa chỉ: Số 130-đường 72, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT BÌNH MINH

Mã số thuế: 0108829956 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Tiếp
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUỆ TUẤN

Mã số thuế: 0108788442 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Tuệ
Địa chỉ: Xóm Sổ, Thôn 6, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY TNHH PERFECT FOOD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108777673 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Khanh
Địa chỉ: Xóm Đồng Ngoại, Thôn 4, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DLK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108746812 - Đại diện pháp luật: Vương Đức Dũng
Địa chỉ: Xóm Ngang, Thôn 1, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SƠN LONG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108742543 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Sơn
Địa chỉ: Xóm Ngang, Thôn 1, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108673258 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đăng Đầy
Địa chỉ: Km số 9, đường 72, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHIẾN LONG

Mã số thuế: 0108636288 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Chiến
Địa chỉ: Xóm giếng, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 0108599068 - Đại diện pháp luật: Vương Sỹ Thành
Địa chỉ: Xóm Quý, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GIANG PHÁT

Mã số thuế: 0108571513 - Đại diện pháp luật: Vương Đình Điền
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 0108572122 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thao
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHUNG (NT)

Mã số thuế: 0315433399 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Nhung
Địa chỉ: Xóm Đình, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HTT

Mã số thuế: 0108538837 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuấn
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AUVINA

Mã số thuế: 0108354357 - Đại diện pháp luật: Vương Đắc Trung
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN MIẾN DONG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108234412 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Bổng
Địa chỉ: Xóm Nội, Thôn 5, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH KHUYẾN

Mã số thuế: 0108198919 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Khuyến
Địa chỉ: Xóm mới, đường 72, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ANH HUY

Mã số thuế: 0108160471 - Đại diện pháp luật: Vương Đắc Sơn
Địa chỉ: Xóm Ngoại, Thôn 4, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MỸ HOA

Mã số thuế: 0108130935 - Đại diện pháp luật: Vương Trí Quý
Địa chỉ: Khu bãi sông quán dưới, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội