Doanh nghiệp tại Xã Phương Độ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TKVIC

Mã số thuế: 0108677502 - Đại diện pháp luật: Lê Khánh Toàn
Địa chỉ: Cụm 1, Xã Phương Độ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

UNT XÃ PHƯƠNG ĐỘ

Mã số thuế: 0108647755 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phương Độ, Xã Phương Độ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIANG ANH

Mã số thuế: 0108424036 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Phúc
Địa chỉ: Cụm 1, Xã Phương Độ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MINH PHƯỢNG

Mã số thuế: 0108392602 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Phượng
Địa chỉ: Cụm 1, Xã Phương Độ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DDN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108250291 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Kim Nhung
Địa chỉ: Cụm 2, Xã Phương Độ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIỆT TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 0107772506 - Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Thiên
Địa chỉ: Cụm 3, thôn Đông Huỳnh, Xã Phương Độ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG ĐỘ

Mã số thuế: 0104161347 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh
Địa chỉ: Xã Phương Độ, Xã Phương Độ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 0103811176 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhất
Địa chỉ: Bến Phương Độ, Xã Phương Độ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG ĐỘ

Mã số thuế: 0103212782 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phương Độ, Xã Phương Độ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

UBND XÃ PHƯƠNG ĐỘ

Mã số thuế: 0500609382 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phương Độ, Xã Phương Độ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

TRƯỜNG THCS PHƯƠNG ĐỘ

Mã số thuế: 0500608614 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Minh
Địa chỉ: Xã Phương Độ, Xã Phương Độ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội