Doanh nghiệp tại Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THẮNG LỢI

Mã số thuế: 0110408909 - Đại diện pháp luật: Thân Văn Lợi
Địa chỉ: Thôn Sơn Thanh, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH TOMOCLASS

Mã số thuế: 0110401244 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hưng
Địa chỉ: Số 82, Đường Cầu Gầm, Thôn Sơn Thanh, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THUẬN THÀNH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0110364056 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Thao Ngoại, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM THÔNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0110184342 - Đại diện pháp luật: VĂN KỲ NAM
Địa chỉ: Thôn Sơn Thanh, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y DƯỢC THÀNH TÂM

Mã số thuế: 0110090486 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN MINH
Địa chỉ: Xóm Đình, thôn Sơn Thanh, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AN BÌNH MINH

Mã số thuế: 0110051688 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Ngọc
Địa chỉ: Thôn Thao Nội, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH HƯƠNG ĐÌNH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109967500 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khải
Địa chỉ: Thôn Sơn Thanh, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ JUNIPER

Mã số thuế: 0109967532 - Đại diện pháp luật: Phạm Trọng Kiên
Địa chỉ: Thôn Thao Nội, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMC

Mã số thuế: 0109681237 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: Thôn Sơn Thanh, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINA BAMBOO

Mã số thuế: 0109639838 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Xóm Đình, Thôn Sơn Thanh, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TIẾN LINH

Mã số thuế: 0109334441 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Linh
Địa chỉ: Thao Ngoại, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH TIẾN HÂN ANH

Mã số thuế: 0109164937 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Tiến
Địa chỉ: Thôn Thao Ngoại, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOA LINH

Mã số thuế: 0109086414 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Định
Địa chỉ: Thôn Thao Nội, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ASHOME

Mã số thuế: 0108601101 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông
Địa chỉ: Thôn Thao Ngoại, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH MUSIC HOÀNG SƠN MTV

Mã số thuế: 0108445043 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Sơn Thanh, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG AZ

Mã số thuế: 0108332931 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khải
Địa chỉ: Thôn Sơn Thanh, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH KHUÊ

Mã số thuế: 0108001538 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khuê
Địa chỉ: Thôn Thao Ngoại, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG T&C VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105805192 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: Thôn Thao Ngoại, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ THIÊN SƠN

Mã số thuế: 0105655469 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Sơn
Địa chỉ: Xóm Máng, Thôn Thao Nội, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ ANH

Mã số thuế: 0104191944 - Đại diện pháp luật: Vũ Minh Chuẩn
Địa chỉ: Thôn Thao Ngoại, xã Sơn Hà, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

TRƯỜNG MẦM NON XÃ SƠN HÀ

Mã số thuế: 0104131800 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Loan
Địa chỉ: Xã Sơn Hà, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

UBND XÃ SƠN HÀ

Mã số thuế: 0103735302 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Sơn Thanh Sơn Hà, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐT-SX&TM HOÀNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0103409845 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Thao Ngoại, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HÀ

Mã số thuế: 0103215889 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thao Nội, Sơn Hà, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

TRƯỜNG THCS SƠN HÀ

Mã số thuế: 0103215007 - Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Sơn
Địa chỉ: Sơn Hà, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN SƠN HÀ

Mã số thuế: 0500317478 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Nghị
Địa chỉ: Khu văn phòng UBND Xã Sơn hà, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội