Doanh nghiệp tại Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ QUÝ WINDOW VIỆT NAM

Mã số thuế: 0110516319 - Đại diện pháp luật: Chử Văn Quyên
Địa chỉ: Số 26 Chử Xá, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC ĐẠT

Mã số thuế: 0110434560 - Đại diện pháp luật: Lê Phúc Đạt
Địa chỉ: 40/18B thôn Trung Quan, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BẠCH DƯƠNG VIERUS

Mã số thuế: 0110419065 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Hiếu
Địa chỉ: 20/7B/thôn Trung Quan, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH PHOENIX AGENCY

Mã số thuế: 0110395865 - Đại diện pháp luật: Đinh Loan Phượng
Địa chỉ: Số 223 Đường Sơn Hô, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ATH

Mã số thuế: 0110187569 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THANH HÒA
Địa chỉ: Đội 14, Thôn Chử Xá, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ THÁI HÀ

Mã số thuế: 0110157959 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Hoa
Địa chỉ: Đội 1, thôn Trung Quan 1, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH TQM.GROUP

Mã số thuế: 0109951966 - Đại diện pháp luật: Đinh Tiến Mạnh
Địa chỉ: Số nhà 257 Thôn Sơn Hô, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN AN DƯƠNG BẢO

Mã số thuế: 0109779592 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiền
Địa chỉ: Kiốt 30, Chợ Văn Đức, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH VINKAO HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109722211 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dương
Địa chỉ: Trung Quan 1, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH M&E THANH MINH

Mã số thuế: 0109411015 - Đại diện pháp luật: ĐẶNG THANH MINH
Địa chỉ: Thôn Sơn Hô, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HƯƠNG SEN

Mã số thuế: 0109290917 - Đại diện pháp luật: Ðàm Thị Thu Hương
Địa chỉ: Đội 3, Thôn Trung Quan 1, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THIẾT BỊ GOLF TPP

Mã số thuế: 0109205767 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Trung
Địa chỉ: Đội 7B, Thôn Trung Quan 2, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT BỊ ĐẶNG LÊ

Mã số thuế: 0109171885 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Hanh
Địa chỉ: Đội 1, Thôn Trung Quan 1, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 2N

Mã số thuế: 0109125568 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Ngân
Địa chỉ: Xóm Mới, Thôn Chử Xá, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TIẾN MINH

Mã số thuế: 0108971342 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Minh
Địa chỉ: Đội 7, Thôn Trung Quan, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHUNG GIA PHÁT

Mã số thuế: 0108960439 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Chung
Địa chỉ: Đội 1, Thôn Trung Quan, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KÍNH VIỆT KHANG

Mã số thuế: 0108916905 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Trung Quan 1, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT BÒ GIỐNG, BÒ THỊT TĨNH NĂM XÃ VĂN ĐỨC

Mã số thuế: 0108557540 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Điệp
Địa chỉ: Thôn Trung Quan 2, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CÔNG TY TNHH BÌNH MINH HANDICRAFT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108550979 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Minh
Địa chỉ: Thôn Trung Quan, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KNOVATECH

Mã số thuế: 0108262378 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Dũng
Địa chỉ: Đội 15, thôn Chử Xá, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VĂN ĐỨC

Mã số thuế: 0108004144 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nghị
Địa chỉ: Thôn Chử Xá, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI L&T VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108003824 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Lượng
Địa chỉ: Thôn Trung Quan, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG HIỆU ANGITO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107828163 - Đại diện pháp luật: Đặng Tuấn Phong
Địa chỉ: Đội 3 Thôn Trung Quan, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN TOÀN HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107715762 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nghị
Địa chỉ: Chử Xá, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ VĂN ĐỨC

Mã số thuế: 0104174554 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Cạnh UBND, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

UBND XÃ VĂN ĐỨC

Mã số thuế: 0104007514 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã văn đức - Huyện Gia Lâm - Hà Nội, xã văn đức, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐẢNG UỶ XÃ VĂN ĐỨC

Mã số thuế: 0104007539 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã văn đức - Huyện Gia Lâm - Hà Nội, xã văn đức, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP 22-12

Mã số thuế: 0101519320 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Vinh
Địa chỉ: Xóm 3 thôn Trung Quan, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Hà Nội