Doanh nghiệp tại Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN GOLDEN LAND

Mã số thuế: 0109768135 - Đại diện pháp luật: Quàng Nguyên Hà Li
Địa chỉ: Thôn Chúc Đồng 1, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 0109690552 - Đại diện pháp luật: ĐẶNG ĐÌNH NGHĨA
Địa chỉ: Thôn Phú Bến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM Y TẾ QUỐC TẾ MEDISTAR

Mã số thuế: 0109655156 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ WONDERFUL

Mã số thuế: 0109640350 - Đại diện pháp luật: Ngô Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn Chúc Đồng, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 0109628297 - Đại diện pháp luật: Đặng Việt Trung
Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TOÀN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0109607699 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Toàn
Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT - MỸ

Mã số thuế: 0109520053 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lâm
Địa chỉ: Thôn Phúc Cầu, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TOÀ NHÀ

Mã số thuế: 0109457852 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tùng
Địa chỉ: Thôn Chúc Đồng 2, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ MẠNH DŨNG

Mã số thuế: 0109440947 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Chúc Đồng 2, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ RUBY LUXURY

Mã số thuế: 0109395490 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú
Địa chỉ: Thôn Phú Bến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 0109347521 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Khoa
Địa chỉ: Thôn Phúc Cầu, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 0109271897 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tiến
Địa chỉ: Thôn Chúc Đồng 2, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG IMC

Mã số thuế: 0109277345 - Đại diện pháp luật: Ngô Quang Cảnh
Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN HÙNG GIANG

Mã số thuế: 0109160178 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giang
Địa chỉ: Thôn Phú Bến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH AZROAD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109156894 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nhung
Địa chỉ: Thôn Chúc Đồng, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TIẾN DŨNG

Mã số thuế: 0109139440 - Đại diện pháp luật: Mạc Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH ASIATIC SOLUTIONS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109111660 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Luận
Địa chỉ: Thôn Chúc Đồng 2, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐĂNG KHÔI

Mã số thuế: 0109113724 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nguyện
Địa chỉ: Thôn Phú Bến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH BẮC TƯỜNG

Mã số thuế: 0109110434 - Đại diện pháp luật: Đặng Thanh Tường
Địa chỉ: Thôn Phú Bến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CHỦNG GIỐNG NÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Mã số thuế: 0109068285 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thanh
Địa chỉ: Thôn Chúc Đồng 2, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP ACB

Mã số thuế: 0109063657 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Thăng
Địa chỉ: Thôn Phú Bến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PRINCIE

Mã số thuế: 0109006634 - Đại diện pháp luật: Ngô Quang Cảnh
Địa chỉ: Thôn Phú Bến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ NỘI DUNG SỐ KIỀU PHẠM

Mã số thuế: 0108991331 - Đại diện pháp luật: Kiều Minh Đức
Địa chỉ: Thôn Chúc Đồng, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & TMTH THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 0108886591 - Đại diện pháp luật: Đặng Tiến Công
Địa chỉ: Thôn Chúc Đồng II, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH PHÚ GIA ASURA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108828818 - Đại diện pháp luật: Đỗ Viết Cung
Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẢO NGUYÊN XANH

Mã số thuế: 0108750054 - Đại diện pháp luật: Ngô Đình Tá
Địa chỉ: Thôn Phú Bến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG

Mã số thuế: 0108656823 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Huy
Địa chỉ: Đội 6 thôn Phú Bến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI SƠN LÂM

Mã số thuế: 0108655481 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vận
Địa chỉ: Phố Cầu, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ XÂY DỰNG MINH DƯƠNG.

Mã số thuế: 0108618225 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toàn
Địa chỉ: thôn Phú Bến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DỊCH VỤ THÁI SƠN

Mã số thuế: 0108570196 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Lưu
Địa chỉ: Thôn Chúc Đồng, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VT AN PHÁT

Mã số thuế: 0108549003 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Tuấn
Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ AN THỊNH THẮNG

Mã số thuế: 0108521209 - Đại diện pháp luật: Mạc Thị Lan
Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TMDV TÂN AN

Mã số thuế: 0108498704 - Đại diện pháp luật: Bùi Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THỤY HƯƠNG

Mã số thuế: 0108484878 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Miên
Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TC & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TUỆ ĐỨC

Mã số thuế: 0108476669 - Đại diện pháp luật: Trịnh Hữu Thụy
Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LINH NGA

Mã số thuế: 0108462183 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Nga
Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG XUÂN TÚ

Mã số thuế: 0108436200 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Tú
Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT & DỊCH VỤ GREEN FARMER

Mã số thuế: 0108428016 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Nam
Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI CHÍ HUY

Mã số thuế: 0108414454 - Đại diện pháp luật: Bùi Việt Hưng
Địa chỉ: Thôn Chúc Đồng, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG LÊ

Mã số thuế: 0108357252 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Cường
Địa chỉ: Thôn Chúc Đồng 1, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN BKQ

Mã số thuế: 0108263413 - Đại diện pháp luật: Mạc Văn Khoa
Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH CHÚC SƠN T&C

Mã số thuế: 0108215811 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Mai Phương
Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THIÊN LONG

Mã số thuế: 0108203090 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Long
Địa chỉ: Thôn Chúc Đồng, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH KIỆT

Mã số thuế: 0108045630 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Hiên
Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ VĂN TÚ

Mã số thuế: 0108028265 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Văn
Địa chỉ: Thôn Phúc Cầu, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI MINH TUYẾT

Mã số thuế: 0108019888 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Tuyết
Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THE UNITED

Mã số thuế: 0108004923 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thăng Long
Địa chỉ: Thôn Phúc Cầu, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ NHÂN LỰC VIỆT BÌNH MINH

Mã số thuế: 0107999828 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Chúc Đồng 2, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CAO QUỲNH

Mã số thuế: 0107925696 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Cao
Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PHỤ NỮ QUYỀN NĂNG CLEOPATRAS

Mã số thuế: 0107855618 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hoàn
Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội