DỰ ÁN VIE/98/021- CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI - BỘ THƯƠNG MẠI

Mã số thuế: 0101125541
Địa chỉ: 28B lê ngọc hân,
Giấy phép số: 1098/CP-QHQT
Ngày cấp giấy phép: 29/11/2000
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

Ngành nghề kinh doanh
STT Tên ngành Mã ngành
1 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác F43900 (Chính)