DỰ ÁN VIE/97/007- BỘ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ

Mã số thuế: 0101030674
Địa chỉ: Số 2 Hoàng văn thụ,
Giấy phép số: 460/CP-QHQT
Ngày cấp giấy phép: 24/04/1998
Trạng thái: Đang hoạt động

Ngành nghề kinh doanh
STT Tên ngành Mã ngành
1 Xây dựng F (Chính)