VĂN PHÒNG BỘ XÂY DỰNG

Mã số thuế: 0100105581
Địa chỉ: 37 Lê Đại hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Ngày hoạt động: 21/06/1995 (Đã hoạt động 26 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

Thành lập công ty nước ngoài
Ngành nghề kinh doanh
STT Tên ngành Mã ngành
1 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu N829 (Chính)