Công ty ở Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KHÁNH HÀ

Trụ sở: Thôn Thượng Giang, Xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Duy Xuyến

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRUNG LÝ

Trụ sở: Thôn Hòa Bình, Xã Quảng Hưng, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Văn Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH PHÚ NGUYÊN

Trụ sở: Thôn Minh Sơn, Xã Quảng Đông, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Sỉ Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH PHÚC HIỀN

Trụ sở: Thôn Di Luân, Xã Quảng Tùng, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Minh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀO THUẬN PHÁT

Trụ sở: Thôn Tân Phú, Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Chu Đức Thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH SƠN

Trụ sở: Thôn Thanh Lương, Xã Quảng Xuân, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Lâm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BIÊN HÒA

Trụ sở: Thôn Xuân Hòa, Xã Quảng Xuân, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Biên

CÔNG TY TNHH LÂM HOÀN QUÂN QUẢNG BÌNH

Trụ sở: Khu Công nghiệp Hòn La, Xã Quảng Đông, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Lưu Hải Quân

CÔNG TY TNHH NHI TUẤN

Trụ sở: Thôn Di Luân, Xã Quảng Tùng, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Anh Tuấn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH MINH LONG

Trụ sở: Thôn Hướng Phương, Xã Quảng Phương, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Hữu Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT QUẢNG BÌNH

Trụ sở: Khu Kinh tế Hòn La, Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Kháng Chiến

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI ANH ANH

Trụ sở: Thôn Phù Ninh, Xã Quảng Thanh, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Trung Hiếu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH PHONG

Trụ sở: Thôn Hưng Lộc, Xã Quảng Hưng, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đặng Phi Hùng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TỔNG HỢP PHÚ CƯỜNG

Trụ sở: Thôn 5, Xã Phù Hóa, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Đức Hoàng

CÔNG TY TNHH DƯƠNG MINH CƯƠNG

Trụ sở: Thôn Thanh Bình, Xã Quảng Xuân, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Minh Cương

CÔNG TY TNHH TRẦN QUẾ CHI

Trụ sở: Thôn 3, Xã Quảng Liên, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Quế Lam

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỀU LÊ FOOD

Trụ sở: Thôn Tân An, Xã Quảng Thanh, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thị Kiều

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH MINH

Trụ sở: Đội 4, Thôn Vĩnh Sơn, Xã Quảng Đông, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đinh Bá Khánh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP TỨ PHÁT

Trụ sở: Thôn Xuân Kiều, Xã Quảng Xuân, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trương Thị Thúy Hường

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TRƯỜNG THÀNH

Trụ sở: Thôn 2, Xã Quảng Liên, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thanh Hải

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP CẨM TÚ

Trụ sở: Thôn Tú Loan, Xã Quảng Hưng, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Cẩm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÀI ĐỨC

Trụ sở: Đội 7, Thôn 5, Xã Quảng Liên, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Văn Tài

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI Ý TƯỞNG CHO CUỘC SỐNG

Trụ sở: Thôn Hợp Trung, Xã Quảng Hợp, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Vân

CÔNG TY TNHH QUẢNG LIÊN

Trụ sở: Thôn 5, Xã Quảng Liên, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thị Nhàn

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHONG HÀO

Trụ sở: Thôn Pháp Kệ, Xã Quảng Phương, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Đức Thuận

CÔNG TY TNHH LẮP ĐẶT - DỊCH VỤ VĨNH PHÁT QUẢNG BÌNH

Trụ sở: KCN Cảng Biển Hòn La thuộc khu kinh tế Hòn La, Xã Quảng Đông, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Chen Chen Chinh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG EVERGLORY

Trụ sở: KCN Cảng Biển Hòn La, Xã Quảng Đông, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Ho Hsin Yu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH PHÁT

Trụ sở: Thôn Cây Thị, Xã Cảnh Hóa, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Ngọc Sơn

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI QUẢNG BÌNH

Trụ sở: Thôn 19/5, Xã Quảng Đông, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thanh Hải

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC ANH

Trụ sở: Thôn Tú Loan, Xã Quảng Hưng, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Ngọc Tích