Công ty ở Xã Vĩnh Tiến, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN MỸ NGỌC

Trụ sở: Xóm Kim Đức, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Mỹ Ngọc

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH TÂY BẮC

Trụ sở: Xóm Kim Đức, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Hoàng Trọng Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH ĐỨC TIẾN

Trụ sở: Thôn Kim Đức, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Mai Khắc Điệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĨNH TIẾN

Trụ sở: Nhà ông Trần Quang Tráng, Thôn Kim Đức, xã Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thế Hằng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC THANH

Trụ sở: Thôn 168, xã Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thanh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRUNG VIỆT

Trụ sở: Thôn 168, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Xuân Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUÂN TÌNH

Trụ sở: Thôn Kim Đức, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Xuân Tình

CÔNG TY CỔ PHẦN NGŨ HOÀNH SƠN

Trụ sở: Nhà Ông Nguyễn Văn Thập, Đội 5, thôn Kim Đức, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Thập

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MINH TIẾN

Trụ sở: Nhà ông Trần Văn Thụ, thôn Kim Đức, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Văn Thụ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN GIANG

Trụ sở: Thôn 168, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thảo

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN NHẬT

Trụ sở: Thôn Kim Đức, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Nhật

UBND XÃ VĨNH TIẾN HUYỆN KIM BÔI

Trụ sở: xóm Đồng ngoài, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Ubnd Xã Vĩnh Tiến Huyện Kim Bô