Công ty ở Xã Vĩnh Đồng, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

BÙI VĂN TIỂN

Trụ sở: Chiềng 1, Xã Vĩnh Đồng, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Văn Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẾNG TIÊN MƯỜNG ĐỘNG

Trụ sở: Xóm Cốc, Xã Vĩnh Đồng, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Văn Nghĩa

BAN QUẢN LÝ KHU BTTN THƯỢNG TIẾN

Trụ sở: Xóm đoàn kết, Xã Vĩnh Đồng, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN HƯNG

Trụ sở: Nhà ông Bùi Việt Long, xóm Chiềng 5, Xã Vĩnh Đồng, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Việt Long

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KIM BÔI HÒA BÌNH

Trụ sở: Xóm Chiềng 4, Xã Vĩnh Đồng, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Bích Ngọc

UBND XÃ VĨNH ĐỒNG HUYỆN KIM BÔI

Trụ sở: xóm Chiềng, Xã Vĩnh Đồng, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Ubnd Xã Vĩnh Đồng Huyện Kim Bô