Công ty ở Xã Tú Sơn, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG TÚ KB

Trụ sở: Ky ốt bà Phạm Thị Viên, thôn Bãi Chạo, Xã Tú Sơn, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Tá Thoại

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC THẮNG

Trụ sở: Xóm Bãi Chạo, xã Tú Sơn, Xã Tú Sơn, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Minh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THUỶ HƯỜNG

Trụ sở: Xóm Bãi Chạo, Xã Tú Sơn, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Trọng Thuỷ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUANG VINH

Trụ sở: Xóm Bãi Chạo, Xã Tú Sơn, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Tinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HÙNG VINH

Trụ sở: Xóm Bãi Chạo, Xã Tú Sơn, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Doãn Hùng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG HUÂN

Trụ sở: Nhà ông Nguyễn Trung Huân, xóm Bãi Chạo, Xã Tú Sơn, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Trung Huân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÂM

Trụ sở: Xóm Củ, Xã Tú Sơn, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phùng Quang Trí

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUY LƯỢNG

Trụ sở: Xóm Bãi Chạo, Xã Tú Sơn, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Hồng Luận