Công ty ở Xã Trung Bì, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình