Công ty ở Xã Thượng Tiến, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

UBND XÃ THƯỢNG TIẾN HUYỆN KIM BÔI

Trụ sở: , Xã Thượng Tiến, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Ubnd Xã Thượng Tiến Huyện Kim