Công ty ở Xã Thượng Bì, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

UBND XÃ THƯỢNG BÌ HUYỆN KIM BÔI

Trụ sở: xóm Khoai, Xã Thượng Bì, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Ubnd Xã Thượng Bì Huyện Kim Bô