Công ty ở Xã Sào Báy, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HƯNG HÙNG HT

Trụ sở: Nhà ông Nguyễn Phạm Mạnh Hưng, phố Sào Báy, Xã Sào Báy, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Phạm Mạnh Hưng

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SÀO BÁY HUYỆN KIM BÔI

Trụ sở: , Xã Sào Báy, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HƯNG HÀ

Trụ sở: Phố Báy, Xã Sào Báy, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH LẠC HỒNG

Trụ sở: Xóm Khai Đồi, Xã Sào Báy, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Minh Hiếu

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP SÀO BÁY

Trụ sở: xã Sào Báy, Xã Sào Báy, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đinh Thế Bình