Công ty ở Xã Nuông Dăm, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NUÔNG DĂM

Trụ sở: xã Nuông dăm, Xã Nuông Dăm, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc:

UBND XÃ NUÔNG DĂM HUYỆN KIM BÔI

Trụ sở: Xã Nuông Dăm, Xã Nuông Dăm, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Ubnd Xã Nuông Dăm Huyện Kim Bô