Công ty ở Xã Mỵ Hòa, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DŨNG LONG HOÀ BÌNH

Trụ sở: Xóm Đồng Hoà 1, Xã Mỵ Hòa, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Long

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG HOÀ THANH

Trụ sở: Xóm Mỵ Thanh, Xã Mỵ Hòa, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Dương

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG XÃ MỴ HOÀ

Trụ sở: xã Mỵ Hoà, Xã Mỵ Hòa, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Trung Tính