Công ty ở Xã Lập Chiệng, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

UBND XÃ LẬP CHIỆNG HUYỆN KIM BÔI

Trụ sở: xóm Lập, Xã Lập Chiệng, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Ubnd Xã Lập Chiệng Huyện Kim B