Công ty ở Xã Kim Truy, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KIM HẢI

Trụ sở: Xóm Cốc, Xã Kim Truy, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Ngọc Tích

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG XÃ KIM TRUY

Trụ sở: xã Kim Truy, Xã Kim Truy, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Đức Thanh