Công ty ở Xã Kim Tiến, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP KIM TIẾN

Trụ sở: Cháo 2, Xã Kim Tiến, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Thách

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THÁC MẶT TRỜI

Trụ sở: Thôn Vó Khang, Xã Kim Tiến, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Lực