Công ty ở Xã Kim Sơn, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình