Công ty ở Xã Kim Bôi, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIM SƠN

Trụ sở: Xóm Vố, Xã Kim Bôi, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Hai

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI KHOÁNG LONG ĐẠT

Trụ sở: Xóm Vố, Xã Kim Bôi, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Văn Long