Công ty ở Xã Hợp Đồng, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG HOÀ

Trụ sở: Thôn Sim Ngoài, Xã Hợp Đồng, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Ngọc Thạch