Công ty ở Xã Hạ Bì, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HẠ BÌ

Trụ sở: SN 59, Phố Bưởi, Xã Hạ Bì, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thái Học

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP 1

Trụ sở: Nhà ông Nguyễn Thái Học, Phố Bưởi, Xã Hạ Bì, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thái Học

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HIỀN TRANG

Trụ sở: Thôn Mớ Đá, Xã Hạ Bì, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thanh Tùng

CÔNG TY TNHH VŨ LINH

Trụ sở: Nhà ông Trần Mạnh Hùng, Phố Bưởi, xã Hạ Bì, Xã Hạ Bì, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Mạnh Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Trụ sở: Số 97, phố Bưở, xã Hạ Bì, Xã Hạ Bì, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Trung Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN 19-8

Trụ sở: xóm Mớ Đá, Xã Hạ Bì, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Vinh

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG KIM BÔI

Trụ sở: Xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì -, Xã Hạ Bì, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Đặng Thanh Xuân

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG

Trụ sở: Xóm Mớ Đá, Xã Hạ Bì, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Anh Tuấn

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN SUỐI KHOÁNG KIM BÔI

Trụ sở: Xóm Mớ Đá, Xã Hạ Bì, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Văn Chửng

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG THƯƠNG HIỆU KIM BÔI

Trụ sở: Xóm Mớ Đá, Xã Hạ Bì, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Phùng Mạnh Doanh