Công ty ở Xã Đú Sáng, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

BẠCH THANH ĐIỂN

Trụ sở: Xóm Mới, Xã Đú Sáng, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
Mã số thuế: - Giám đốc: Bạch Thanh Điểm